Відбулися екзамени у випускних групах зі спеціальності 053 Психологія денної форми навчання

1 липня 2020

На факультеті соціальної та психологічної освіти протягом червня 2020 року згідно затвердженого графіку підсумкової атестації відбулися екзамени у випускних групах зі спеціальності 053 Психологія денної форми навчання. Комплексні кваліфікаційні екзамени було проведено у режимі відеоконференції за допомогою платформи Zoom.

Підсумкова атестація студентів здійснювалася на підставі оцінки рівня базових професійних знань, умінь та навичок, передбачених освітньо-професійною програмою бакалавра психології.

Голова екзаменаційної комісії – Шеленкова Н.Л., к.психол.н., доцент, доцент кафедри психології;

Заступник голови – Кравченко О.О., д. пед. н., професор, декан факультету соціальної та психологічної освіти;

Члени екзаменаційної комісії – Данилевич Л.А., к.психол.н., доцент, доцент кафедри психології; Ольховецький С.М., к.психол.н., доцент, доцент кафедри психології.

Комплексність підсумкових випробувань дозволила оцінити реальні знання, сформованість умінь та навичок, якими повинен володіти випускник навчального закладу вищої освіти з кваліфікацією бакалавра психології.

Вітаємо випускників освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 053 Психологія денної форми навчання з успішним складанням комплексного кваліфікаційного екзамену!


Фото новини: