Відбулось попереднє обговорення результатів дослідженнь випускних кваліфікаційних робіт

19 листопада 2019

На кафедрі соціальної педагогіки та соціальної роботи відбулось попереднє обговорення результатів досліджень, представлених у випускних кваліфікаційних роботах студентів факультету соціальної та психологічної освіти, денної і заочної форм навчання, спеціальності 231 «Соціальна робота», освітнього ступеня «Магістр».

Роботи виконуються відповідно до Положення про випускні кваліфікаційні роботи в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини та Методичних рекомендацій, розроблених на кафедрі соціальної педагогіки та соціальної роботи.

Тематика робіт розкриває актуальні проблеми соціальної роботи з різними категоріями осіб, профілактики негативних соціальних явищ, особливостей соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю, специфіки професійної діяльності у різних закладах соціальної сфери.

Відмітимо високу явку студентів на попереднє обговорення, яскраве представлення результатів дослідження, аргументованість відповідей магістрантів на запитання вкладачів випускової кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи.

Усім бажаємо успішно захистити випускні кваліфікаційні роботи на засіданні Екзаменаційної комісії!


Фото новини: