Відкрите заняття з педагогіки на тему: «Методи та засоби навчання»

15 лютого 2018

12 лютого 2018 року відбулося відкрите заняття з педагогіки доктора педагогічних наук, професора кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Осадченко Інни Іванівни для студентів ІІ курсу факультету соціальної та психологічної освіти. Тема лекції «Методи та засоби навчання».

На занятті було розглянуто сутність понять «методи навчання», «прийоми та засоби навчання», з’ясовано функції та класифікацію методів навчання; проаналізовано дидактичні вимоги до окремих методів навчання.

Студенти активно брали участь у роботі, виявляли зацікавленість матеріалом, коментували тексти, висловлювали власне бачення проблеми.

В аудиторії панувала атмосфера доброзичливості, толерантності, що сприяло забезпеченню результативності заняття.

Інна Іванівна продемонструвала високий рівень фаховості, ерудиції та професіоналізму; вільне володіння змістом лекції, доцільне підкріплення теоретичних положень вдалими прикладами, вдало реалізував міжпредметні зв’язки.

Відкрите лекційне заняття проведено на високому науковому та навчально-методичному рівні, а досвід професора Осадченко І. І.  заслуговує на вивчення, узагальнення та впровадження при викладанні дисциплін у закладах вищої освіти.