Відкрите міждисциплінарне зведене лекційне заняття

17 лютого 2020

Міжпредметна інтеграція при вивченні психолого-педагогічних дисциплін є важливою складовою частиною підготовки майбутніх педагогів. Використання міждисциплінарної взаємодії дає можливість забезпечити взаємопроникнення змісту навчальних дисциплін, синтезувати їх у цілісну систему, об’єднати знання і уміння з різних галузей наук. З цією метою 14 лютого 2020 року доцентами факультету соціальної та психологічної освіти Діхтяренко С. Ю., Стеценко Н. М. та Ткачук Л. В. було проведено відкрите міждисциплінарне зведене лекційне заняття із застосуванням мультимедіа-презентації для студентів 2–3 курсів факультету фізики, математики та інформатики на тему: «Закономірності та принципи навчання».

У ході обговорення нового матеріалу лектори активізували знання студентів, набуті на попередніх заняттях з курсів «Педагогіка», «Історія педагогіки» та «Психологія». Відзначається чітка структура і динаміка лекційного заняття, вміння утримувати увагу студентів протягом усього лекційного заняття. Проблемні запитання, запропоновані викладачами, спонукали студентів висловлювати власні думки. Поданий матеріал вдало підкріплювався цитатами видатних педагогів, життєвими прикладами та гумором, що сприяло атмосфері доброзичливості та взаємоповаги і, як наслідок, легкому та ґрунтовному засвоєнню теми.

Доцентами кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Стеценко Н. М. та Ткачук Л. В. та кафедри психології Діхтяренко С. Ю. було продемонстровано високий рівень професійної майстерності. Досконале володіння методикою проведення занять, вміле застосування відповідних форм роботи та наочних матеріалів не залишили байдужими присутніх студентів та викладачів. Присутні на відкритому лекційному занятті колеги висловлюють слова подяки за надану можливість набуття цікавого професійного досвіду.


Фото новини: