Відкрите практичне заняття зі студентами ІІІ курсу за напрямом підготовки 6.010106 Соціальна педагогіка з навчальної дисципліни «Педагогіка сімейного виховання»

21 березня 2017

1

На факультеті соціальної та психологічної освіти 09 березня 2017 р. відбулось відкрите практичне заняття зі студентами ІІІ курсу за напрямом підготовки 6.010106 Соціальна педагогіка з навчальної дисципліни «Педагогіка сімейного виховання», викладач Заєць Світлана Сергіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи.

IMG_20170309_131938

IMG_20170309_132014

Тема: «Сім’я, як основний фактор соціалізації особистості».

Мета: розкрити особистісний розвиток людини, проаналізувати роль батьків у формуванні особистості, визначити фактори впливу на соціалізацію дитини, спланувати напрями сімейного виховання: моральне, розумове, національне, трудове, економічне та естетичне виховання.

IMG_20170309_132138

IMG_20170309_133308

Завдання: скласти «Балансну модель формування особистості», прописати «Я-Ти повідомлення», розробити шкалу безперечного прийняття дитини, планування виховних методів і прийомів за напрямками виховання.

IMG_20170309_134658

IMG_20170309_134716

Методи навчання: опрацювання навчального матеріалу із застосуванням презентацій; дискусії на визначені теми, інтерактивні методи роботи (усні і письмові завдання, робота в парах і групі, фронтальне опитування та індивідуальна робота), розв’язування соціальних ситуацій; гра-рухавка «Східний базар».