Відкрите практичне заняття з навчальної дисципліни «Соціальна робота з різними групами клієнтів»

11 листопада 2016

1

На факультеті соціальної та психологічної освіти зі студентами 31, 311 р.  групами відбулося відкрите практичне заняття з навчальної дисципліни «Соціальна робота з різними групами клієнтів» на тему:  «Специфіка соціальної роботи з людьми суїцидальної поведінки» (викладач – кандидат педагогічний наук, Бойко Ольга Миколаївна).

2

3

4

На занятті було розглянуто такі питання: ознаки і характеристики суїцидальної поведінки; причини та мотиви суїцидальних явищ;  соціально-психологічний портрет осіб, що схильні до суїцидальної  поведінки; соціальна профілактика суїцидальної поведінки

5

6

7

В процесі роботи поєднувались традиційні та інтерактивні методи навчання: постановка проблемних питань, колективне обговорення, мозковий штурм тощо.

8

9

Студенти активно брали участь у роботі, підготували повідомлення до заявленої теми практичного заняття, активно висловлювали власне бачення проблеми.

10

11