ВІТАЄМО З ВИХОДОМ ПЕРШОГО НОМЕРУ НАУКОВОГО ЖУРНАЛУ «СОЦІАЛЬНА РОБОТА ТА СОЦІАЛЬНА ОСВІТА»

14 січня 2019

У грудні 2018 р. вийшов перший номер журналу «Соціальна робота та соціальна освіта» – вітчизняне періодичне видання, започатковане науковцями Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Журнал «Соціальна робота та соціальна освіта» зареєстровано Державною реєстраційною службою Міністерства юстиції України (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 23260-131 00Р). Журналу присвоєно Міжнародний стандартний серійний номер (International Standard SerialNumber) – ISSN 2618-0715. Мови видання: українська, російська, англійська (змішані мови); сфера розповсюдження: загальнодержавна.Періодичність видання – 2 рази на рік, обсяг – до 12 д.а.

Журнал розраховано на широку аудиторію науковців і практиків – фахівців соціальної сфери, соціальних працівників, соціальних педагогів, учителів шкіл, викладачів вищих закладів освіти, здобувачів вищої освіти, наукових ступенів у галузі соціальної роботи та суміжних спеціальностей.

Метою видання є оприлюднення результатів наукових досліджень та інформування громадськості про розвиток теорії, методології, практики соціальної роботи та соціальної освіти, розвиток професійних компетентностей соціальних працівників.

З-поміж основних напрямів діяльності журналу – публікація праць вітчизняних та зарубіжних науковців, здобувачів вищої освіти; консультування здобувачів наукових ступенів у галузі соціальної роботи та суміжних спеціальностей; інформування громадськості про наукові форуми (семінари, конференції, круглі столи) та результати наукових досліджень (дисертації, монографії) в галузі соціальної роботи.

До складу редакційної колегії увійшли провідні науковці закладів вищої освіти, представники науково-педагогічної громадськості України та зарубіжжя.

Від імені редакційної колегії щиро вітаємо дослідників і практиків з виходом першого номера журналу «Соціальна робота та соціальна освіта» та запрошуємо до співпраці.

Редакційна колегія журналу «Соціальна робота та соціальна освіта»