Калейдоскоп подій “В УДПУ імені Павла Тичини створені інклюзивні групи”

20 липня 2020

На сьогодні кількість осіб з інвалідністю, які здобувають вищу освіту неупинно збільшується, що вимагає від ЗВО своєчасного реагування та розв’язання проблеми навчання і соціального розвитку таких осіб.

На факультеті соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини створені всі умови для навчання студентів з інвалідністю зокрема  забезпечення осіб з особливими освітніми потребами спеціальним навчально-реабілітаційним супроводом та створення для них вільного доступу до інфраструктури  університету.

Нещодавно відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах вищої освіти» від 10 липня 2019 року №635 на факультеті соціальної та психологічної освіти створено три інклюзивні групи.

Передумовами створення таких груп стали новітні тенденції в освітньому просторі, адже на сьогодні значна увага приділяється наданню рівного доступу до освіти та включення людей із особливими потребами в навчальне середовище та в громадське життя суспільства.

На засіданнях вченої ради факультету, ректорату університету постійно розглядаються питання щодо створення умов для навчання такої категорії студентів.

Факультет соціальної та психологічної освіти дає можливість даним студентам не тільки отримати відповідну кваліфікацію, сучасну професію, а й допомагає у працевлаштуванні. В університеті навчаються студенти з особливими потребами з усіх регіонів України, своїм фахом вони обирають як правило спеціальності: «Соціальна робота», «Психологія», отримавши професію, зможуть самі працювати у закладах соціальної сфери і допомагати людям з обмеженими можливостями.


Фото новини: