Гончар Інна Григорівна

 

Гончар Інна Григорівна

 

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

 

Дисципліни, які викладає (денна та заочна форма навчання)

Основи соціально-психологічної реабілітації

Планування та інновації у соціальному розвитку

Асистування в інклюзивному середовищі

Правові засади соціально-психологічної реабілітації

 

Сфера наукового дослідження (рік та тема захисту дисертації)

Ідеї вільного виховання у творчій спадщині Костянтина Миколайовича Вентцеля (1857-1947 рр.), 2014 р.

 

Основні наукові публікації за останні 5 років (монографії, посібники, статті) з активним посиланням на репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Монографії

Гончар І.Г. Соціально-педагогічні ідеї у творчій спадщині Костянтина Миколайовича Вентцеля (1857–1947 рр.) : моногр. / І. Г. Гончар. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – 250 с.

Статті 

Гончар І. Г. Представництво інтересів людей з інвалідністю у соціальній роботі / І. Г. Гончар // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. соціальна робота». ‒ Ужгород. ‒ Вип.1(44). ‒2019. ‒ С. 33‒38.

Гончар І. Г. Психолого-педагогічний супровід дітей з інвалідністю в умовах інклюзивної освіти / І. Г. Гончар // Науковий журнал «Інноваційна педагогіка». ‒ Одеса. – Вип. 11. ‒ Том 2. ‒2019. ‒ С. 144‒148.

Гончар І.Г. Соціально-педагогічні ідеї у творчій спадщині Костянтина Миколайовича Вентцеля (1857–1947 рр.) : моногр. / І. Г. Гончар. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – 250 с.

Гончар І.Г. Сучасні вимоги до професійної підготовки соціального працівника / І.Г. Гончар / Збірник наукових праць «Педагогічні науки». ‒ Херсон. ‒№82. ‒ 2018. ‒ С. 120‒125.

Ісаченко В.П, Гончар І.Г. Ведення випадку у соціальній роботі: актуальні методи та особливості документування / В.П. Ісаченко, І.Г. Гончар // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – Вип. 167. ‒ 2018. ‒ С. 45‒48.

Ісаченко, І.Г. Гончар // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – Вип. 167. ‒ 2018. ‒ С. 45‒48.

ДІАГНОСТИЧНИЙ МЕТОД У СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНІЙ РОБОТІ: ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ, 2017

Тези

Актуальні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи : матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції (Умань, 5-6 жовтня 2017 р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та інші]. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – С. 25–27.

 

Контакти викладача (електрона пошта)

gigonchar@gmail.com

Google Scholar