Горенко Мар’яна Вячеславівна

Дисципліни, які забезпечує

  • «Психологія життєвої кризи особистості, вмирання та смерті»
  • «Психологія»
  • «Соціальна психологія»
  • «Вікова та педагогічна психологія»

Сфера наукових досліджень

Тема кандидатської дисертації: «Гендерні особливості формування готовності майбутніх психологів до здійснення професійної кар’єри».

Основні публікації

Статті:

  1. Горенко М. В. Мотиваційні чинники професійного самовизначення майбутніх психологів / М. В. Горенко // Практична психологія освіти ХХІ ст.: проблеми та перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Умань, 20-21 травня 2014 р.) / МОН України, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, кафедра психології. – Умань: ВЦП «Візаві», 2014. – С. 173 – 176.

  2. Горенко М. Наукові підходи до розуміння сутності професійної кар’єри: соціально-психологічний аспект. Матеріали ХХІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2017. ‒ Вип. 21. ‒ С. 440-442.

Контакти

e-mail: marianagorenko@gmail.com