Гульбс Ольга Анатоліївна

 

Гульбс Ольга Анатоліївна

 

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Професор кафедри психології , доктор психологічних наук

 

Сфера наукового дослідження (рік та тема захисту дисертації)

Тема докторської дисертації: “Теоретико-методологічні основи категоріальної структури свідомості викладачів вищої школи”, 2013 р.

 

Основні наукові публікації за останні 5 років (монографії, посібники, статті) з активним посиланням на репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Монографії

Gulbs Olha, Lantukh Valerii, Tyshakova Liudmyla, Turyanskaya Victoria. Development of Psychological Culture of Tourist Business Students as the Factor of Their Professional Activity Success. Association Agreement: driving integrational changes. Accent Graphics Communications. Chicago, Illinois, USA 2019. C 754-773.

Gulbs Olha. Проблема розвитку особистісної надійності суб’єктів підприємницької діяльності./ Гульбс О.А., Малеев Д.В., Литвинова І.Л.// Psychological safety of the personality in the changing world: The International collective monograph of edition general the professor`s I.V. Volzhentseva/ Brest-Perejslov-Xmelnizkij. 2019. P. 162-182.

Gulbs Olha. The program of development of professional consciousness of attorney in the process of psychological support of professional activities / Olha Hulbis, Oleksandr Kobets, Viktoria Ponomarenko // Innovations in science: the challenges of our time: Monograph. – Accent Graphics Communication & Publishing, 2018. – C. 128-137.

Посібники

Стефанюк С.К., Лантух А.П. За загальною редакцією: С.K. Стефанюк. Частина перша. – Краматорськ: ЦТРІ «Видавничий дім» , 2018. – 317 с. 3,3 дрк. арк.

Гульбс О.А. Мова – чинник культури та рушій державотворення. Лантух В.В.

Гульбс О.А. Психология личности: теория и практика: учебное пособие для студентов гуманитарного профиля высших учебных заведений. Я.В.   Кайманова, В.Э. Сергачева, А.Д. Турянский. – 2-е изд. – Краматорск : КЭГИ, 2017. – 501 с.

Гульбс О.А. Математическое моделирование в экономике и психологиї. В.В. Лантух, И.В. Лантух, В.Э. Сергачова. Под редакцией И.В. Чальцевой. – Краматорск, 2016. – 234с.

Гульбс О.А. Пізнавально-корекційна ідентифікація українця: деякі аспекти культурного поступу нації. С.К. Стефанюк, В.В. Лантух, А.П. Лантух. За загальною редакцією: С. Стефанюк. – Харків: Норд Компьтер, 2016. – 592 с.

Гульбс О.А. Математические методы и модели в юриспруденции. А.П. Лантух, В.В. Пономаренко, А.Д. Турянский. Краматорск, 2016. – 268 с.

Статті

Olha Hulbs, Oleksandr Kobets, … & Yaroslav Tsekhmister (2019). The Effectiveness of The Program for Development of  Prosecutor’s Ecological and Legal Consciousness. Asia Life Sciences. http://academicapub.com/index.php/ALS/index November 2019, ISSN: 0117-3375 Scopus 

Gulbs, O., Kobets, O., Ponomarenko, V., & TuryanskіyA. (2018). The structure of professional attorney’s consciousness. Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools, 27(3), 217-220.

Gulbs, O., & Kobets, O. (2018). Professional consciousness as a factor in the regulation of the professional activity of atterneys. Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools, 28(4), 27-30.

Gulbs, O., Kobets, O., & Ponomarenko, V. (2017). Influence of psychological health on teenager’s personality formation. Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools, 24(6), 56-59.

Гульбс О.А. Психологічні особливості неврозів у хворих з нирковою недостатністю./ В.Е. Сергачова.// Науковий вісник Херсонського державного університету: Збірник наукових праць. Психологічні науки. – Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2016. – Вип. 1. – Т.2. –  С.137-141.

Gulbs O.A., Tishakova L.T. (2015). Consciousness in the system of self-regulation and social estimation of the teacher`s personality of higher educational institution. Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools, 2015-6(12), 4-16.

Тези

Гульбс О.А. Роль сім`ї в соціалізації особистості підлітка. Ларченко А.Б. «Економічні та гуманітарні проблеми сучасної України» 5 грудня 2017 р. // Ред.кол.: Лантух В.В. (голов. ред) та ін. – Краматорськ: Краматорський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2017р. – С.146-149.

Гульбс О.А. Психологічні готовність особистості викладача до інноваційної діяльності. «Економічні та гуманітарні проблеми сучасної України» 5 грудня 2017 р.// Ред.кол.: Лантух В.В. (голов. ред) та ін. – Краматорськ: Краматорський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2017р. – С.25-30.

Гульбс О.А. Формування професійної концепції майбутніх юристів. Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Економічні та гуманітарні проблеми сучасної України» 5 грудня 2017 р. // Ред.кол.: Лантух В.В. (голов. ред) та ін. – Краматорськ: Краматорський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2017р. – С. 113-115.

Гульбс О.А. Соціально-психологічна реадаптація учасників бойових дій. Матеріали ХІ Міжвузівської науково-практичної конференції «Економічні та гуманітарні проблеми розвитку України в контексті загальних цивілізаційних змін» 20 квітня 2017 р. // Ред. кол.: Масалаб Р.М. (відп. ред.) та ін. – Краматорськ : «Краматорський економіко-гуманітарний інститут», 2017. – С. 16-18.

Гульбс О.А. Педагогічна система Олекси Тихого. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Олекса Тихий: вчора і сьогодні», присвяченої 90-річчю від дня народження правозахисника, філософа, педагога і громадського діяча Олекси Тихого 24 – 25 листопада 2016 р. // Ред. кол.: Півень В.Ф. (відп. ред.) та ін. – Краматорськ: Краматорський економіко-гуманітарний інститут, 2016. – 208 с.

Гульбс О.А. Психологія самообману. Матеріали ІХ Міжвузівської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки, суспільства, особистості сучасної України» 16-17 квітня 2015 р. Ч. 1 // Ред. кол.: Масалаб Р.М. (відп. ред..) та ін. – Краматорськ : ПВНЗ «Краматорський економіко-гуманітарний інститут», 2015. – С. 32-34.

Gulbs Olha, Professor, Dr. Sc. In Psychology, Kramatorsk Institute of Economics and Humanities. Professor of Psychology department. Professional Consciousness of high school teacher as a factor in popularizing of health psychology.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawfa II Centrum Transferu Wiedzy CTW-56 Al. Racfawickie 14, 20-950 Lublin.// Zdrowie publiczne: socialny, edukacyiny i psychologiczny wymiar.

 

Стажування за останні 5 років

Підвищення кваліфікації за кордоном с 01.02.2017, по 08.02.2017, Lublin. Katedra Zdrowia Publicznego Institut Nauk o Rodzinie I Pracy Socialnei. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II 20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14 tel.(+48) 81-445-35-04.

 

Контакти викладача (електрона пошта):

1960.09.05m@gmail.com