Для вступників в аспірантуру!

18 липня 2017

aspirant

На факультеті здійснюється підготовка фахівців Вищої освіти III освітньо-наукового рівня – докторів філософії (аспірантура):

  • Галузь знань: 01 Освіта. Спеціальність: 011 «Науки про освіту» спеціалізації:

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки;

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти;

13.00.07 – теорія і методика виховання)

  • Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки. Спеціальність: 053 «Психологія».
  • Галузь знань: 23 Соціальна робота. Спеціальність: 231 «Соціальна робота».

Умови прийому до аспірантури 

Програми вступних випробувань:

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання до аспірантури, проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
Початок прийому заяв та документів 12 липня 2017 року 12 липня 2017 року
Закінчення прийому заяв та документів о 18.00 годині 25 липня 2017 року о 18.00 годині 25 липня 2017 року
Строки проведення університетом вступних випробувань 26 липня по 5 серпня 2017 року 26 липня по 5 серпня 2017 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників до 12 години 6 серпня 2017 року до 12 години 6 серпня 2017 року
Термін закінчення вибору вступниками місця навчання (державне замовлення) о 18 годині 10 серпня 2017 року о 18 годині 10 серпня 2017 року
Термін закінчення вибору вступниками місця навчання (за кошти фізичних та юридичних осіб) до 12 години 14 серпня 2017 року до 12 години 14 серпня 2017 року
Терміни зарахування вступників за державним замовленням – до 1 2.00 год. 12 серпня 2017 рокуза кошти фізичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення

відповідного напряму – до 16 серпня 2017 року

за державним замовленням – до 1 2.00 год. 12 серпня 2017 рокуза кошти фізичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення

відповідного напряму – до 16 серпня 2017 року