До уваги студентів магістратури 2 курсу (термін навчання 1.4 місяці)!

20 жовтня 2020

До уваги студентів магістратури 2 курсу (термін навчання 1.4 місяці)!

Відповідно до листа МОН України № 1/9-576 від 12 жовтня 2020 року «Щодо тимчасового переходу на дистанційне навчання» в університеті запроваджено дистанційне навчання в період з 15 жовтня до 15 листопада 2020 року та наказу в.о. ректора від 1245 о/д від 13.10.2020р. «Про тимчасовий перехід на дистанційне навчання» внесено зміни до графіку освітнього процесу на І семестр 2020-2021 н.р.

Курс навчання, групи Період аудиторного навчання Період дистанційного навчання Проходження практики Зимова екзаменаційна сесія Випускна
атестація
ІІ курс:

261, 262, 263,

265, 267

15.09-27.09.2020,

16.11-29.11.2020

1.09-14.09.2020,

08.11-15.11.2020

28.09-08.11.2020 30.11-11.12.2020 16.12-24.12.2020

 

Графік та вимоги до організації підготовки і захисту магістерських робіт:

  • до 30 листопада 2020 р. – проведення попереднього розгляду та допуску магістерських робіт до захисту на випускових кафедрах;
  • до 15 грудня 2020 р. – перевірка магістерських робіт на наявність плагіату;
  • 16-24 грудня 2020 р. складання атестаційного екзамену, захист магістерських робіт.
  • 31 грудня 2020 р. завершення терміну навчання для магістрів.

Особливу увагу при написані випускної кваліфікаційної роботи звертайте на Положенням про випускні кваліфікаційні роботи в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.

Звертаємо Вашу увагу на важливість дотримання академічної доброчесності при написанні магістерської роботи. Згідно вимог Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини відповідно до пунктів:

6.1: Максимальний збіг з однією роботою не має перевищувати межу 40%. У випадку типових робіт межа максимального збігу з однією роботою не має перевищувати 50%.

6.2. Наявність помилок у роботі не має перевищувати межу 20%. У разі використання специфічних термінів, що не можуть бути в словниках, межа помилок може досягати 30% (науковий керівник підтверджує наявність специфічних термінів на засіданні кафедри та надає витяг з протоколу).

Відповідну до пункту 7

7.1. Автор роботи несе особисту відповідальність за коректну роботу із джерелами інформації; за дотримання вимог наукової етики, правил цитувань, поваги до інтелектуальних надбань; за порушення загальноприйнятих правил, представлених у цьому Положенні.

7.4. У випадку використання запозиченого матеріалу без посилання на автора або джерело запозичення, робота повертається на доопрацювання та усунення плагіату.

7.5. У випадку виявлення низького відсотку оригінальності у творах здобувача вищої освіти (на підставі висновку «Anti-Plagiarism»), науковий керівник інформує про це автора та ініціює рішення про недопущення його роботи до захисту та повернення матеріалів на доопрацювання.

З організаційних питань звертатись до деканату та Ваших випускових кафедр.

Вдалого проходження усіх етапів підготовки та успішного захисту!