До уваги студентів ІІ курсу, які навчаються за другим (магістерським) рівнем вищої освіти!

2 травня 2020

Захист практики відбудеться у режимі відеоконференції за допомогою платформи Zoom відповідно до нижче поданого графіка.

Денна форма навчання

Група Назва практики Спеціальність Дата, час
263  

Виробнича практика

 

 

Соціальна робота

 

4 травня 2020 р.,

1000 год

265 Виробнича практика  

Психологія

 

5 травня 2020 р.,

1000 год

266  

Педагогічна практика

 

Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи) 6 травня 2020 р.,

1000 год

 

Заочна форма навчання

Група Назва практики Спеціальність Дата, час
264  

Виробнича

практика

 

 

Соціальна робота

 

4 травня 2020 р.,

1300 год

265  

Виробнича

практика

 

 

Соціальна робота

 

5 травня 2020 р.,

1300 год

266 Виробнича

практика

 

Психологія

 

6 травня 2020 р.,

1300 год

267  

Педагогічна

практика

 

Освітні, педагогічні науки

(Педагогіка вищої школи)

7 травня 2020 р.,

1000 год