Екзамени в випускних групах зі спеціальності 053 Психологія

9 червня 2020

Щороку підсумком навчання студентів на освітньому ступені «бакалавр» є комплексні кваліфікаційні екзамени, результати яких для більшості випускників є стартовим майданчиком для подальшого руху в реалізації кар’єри.

На факультеті соціальної та психологічної освіти відбулися екзамени в 3-х випускних групах зі спеціальності 053 Психологія заочної форми навчання.

Підсумкова атестація студентів здійснювалася на підставі оцінки рівня базових професійних знань, умінь та навичок, передбачених освітньо-професійною програмою бакалавра психології.

Голова екзаменаційної комісії – Шеленкова Н.Л., к.психол.н., доцент, доцент кафедри психології;

Заступник голови – Кравченко О.О., д. пед. н., професор, декан факультету соціальної та психологічної освіти;

Члени екзаменаційної комісії – Данилевич Л.А., к.психол.н., доцент, доцент кафедри психології; Ольховецький С.М., к.психол.н., доцент, доцент кафедри психології.

Комплексність підсумкових випробувань дозволила оцінити реальні знання, сформованість умінь та навичок, якими повинен володіти випускник навчального закладу вищої освіти з кваліфікацією бакалавра психології.

Вітаємо випускників освітнього ступеня «бакалавр» кафедри психології заочної форми навчання з успішним складанням комплексного кваліфікаційного екзамену! Життя готує ще багато різноманітних екзаменів та випробувань, які ми вам бажаємо скласти на “відмінно”!


Фото новини: