Експертна комісія МОН України

18 грудня 2018

Експертна комісія МОН України у складі: Харківської Алли Анатоліївни – проректора з науково-педагогічної роботи Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, доктора педагогічних наук, професора, голови комісії; Крижка Василя Васильовича – завідувача кафедри менеджменту  та адміністрування Бердянського державного педагогічного університету, кандидата педагогічних наук, професора, члена комісії проводить експертне оцінювання відповідності освітньої діяльності з підготовки магістрів освітньо-професійної програми «Управління закладом освіти» зі спеціальності 073 «Менеджмент» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Під час проведення експертизи комісія перевіряє засновницькі документи, стан організаційного та навчально-методичного, кадрового, матеріально-технічного, інформаційного та іншого ресурсного забезпечення навчально-виховного процесу, проводить та аналізує результати виконання комплексних контрольних робіт із навчальних дисциплін, зустрілася з ректором, керівником факультету та кафедри.


Фото новини: