Презентація книги «Жінки в історії соціальної роботи»

10 грудня 2018

Колективна монографія – результат реалізації наукового проекту кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи (завідувач кафедри – доктор педагогічних наук, професор Н. М. Коляда), Гендерного центру (керівник – доктор педагогічних наук, доцент О. О. Кравченко) Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

У ній актуалізовано проблеми становлення та розвитку соціальної роботи на українських землях, уведено до наукового обігу імена жінок, які займалися  інституалізацією соціальної роботи і діяльність яких через суб’єктивні й об’єктивні обставини не дістала належного висвітлення i не була ґрунтовно вивчена.

Під час презентації студенти та викладачі  представили найяскравіших постатей, які представлені у книзі, зокрема аудиторія докладніше познайомилась з Княгинею Ольгою, Марією Лучинською, Іриною Звєрєвою, Ольгою Безпалько, Оленою Пінчук. Та детальніше були розкриті теми: Благодійність жінок крізь призму освітнього та літературного процесу ХІХ – початку ХХ століття та Вирішення соціальних питань на сторінках жіночої преси (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.)

Усі хто був присутній на презентації книги зазначили що інформацію, яку вони почули була для них цікавою та актуальною.


Фото новини: