Завершення виробничої практики аспірантів спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки

9 листопада 2020

Ось і закінчилась виробнича педагогічна практика аспірантів ІІІ року навчання факультету соціальної та психологічної освіти.

Фінальним етапом практики стала звітна конференція.

Звіти аспірантів заслухала комісія в складі завідувача кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, доктора педагогічних наук, професора Коберника О. М., доктора педагогічних наук, професора  Осадченко І. І., доктора педагогічних наук, професора  Бялик О. В та кандидата педагогічних наук, доцента Ткачук М. М.

Аспіранти представили до уваги комісії матеріали практики, а у своїх виступах розкрили специфіку науково-педагогічної діяльності викладача  закладу вищої освіти; поділилися своїми враженнями про здобуті професійні уміння та навички організації навчальної, виховної та наукової роботи зі студентами. Майбутні викладачі говорили про використання інноваційних освітніх технологій під час виробничої практики, підкреслювали важливість набутих теоретичних знань в проведенні лекцій та практичних занять, підкреслювали якісну організацію і проведення виробничої практики, що максимально наближена до майбутньої професійної діяльності доктора філософії.

Було згадано також про проведення настановчої конференції, де аспіранти ознайомились із метою та змістом виробничої практики.

Під час конференції аспіранти ділились враженнями про проведення відкритих занять.

«Практика дала змогу поглибити знання з методики викладання, структурування і представлення навчального матеріалу, способами активізації навчальної діяльності студентів, особливостями професійної риторики, обмінятися досвідом з колегами, вдосконалити вміння професійного і педагогічного спілкування зі студентською аудиторією»,– такий відгук про проходження практики маємо від аспірантки Кравчук Інни.

Слова щирої вдячності викладачам кафедри педагогіки та освітнього менеджменту були висловлені Дубовиком Віталієм за здійснення консультацій та супровід аспірантів під час ознайомлення  з документацією кафедри, формами та методами викладання дисциплін.

Здобувачі третього рівня вищої освіти із захопленням ділились своїми враженнями про відвідані заняття провідних фахівців кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, відомих не лише в Україні, а й за її межами  проф. Коберника О.М та проф.  Осадченко І. І.

«Створений Олександром Миколайовичем емоційний настрій в аудиторії, насамперед завдяки багатому життєвому, науковому й професійному досвіду, дав змогу студентам легко сприйняти складний та об’ємний навчальний матеріал, наукову термінологію, проаналізувати статистику, запам’ятати імена провідних науковців, які працювали чи працюють у цій царині, та відомих учителів-практиків. Невимушена атмосфера спілкування викладача зі студентами сприяла тому, що здобувачі були активними в обговоренні   проблемних питань освіти України» –  враження Бень Вікторії після відвіданої лекції.

Аспірантка Джога Ольга так описала відвідану лекцію проф.  Осадченко  І. І: «Це був справжній майстер-клас із формування навичок логічного викладу лекційного матеріалу, мотивування здобувачів вищої освіти до навчальної діяльності,  комунікації зі студентською аудиторію, створення комфортних умов проведення лекції з дотриманням принципів науковості, зв’язку теорії і практики та ін., використання міждисциплінарних зв’язків».

Для визначення слабких і сильних сторін в організації практики аспірантам було запропоновано пройти анонімне анкетування.

Наприкінці конференції кафедральною комісією було підведено підсумки виробничої педагогічної практики та висловлено поради щодо організації подальшої роботи аспірантів на шляху здобуття наукового ступеня доктора філософії.


Фото новини: