Завершено проведення випускної атестації студентів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 231 «Соціальна робота» та зі спеціальності 231 «Соціальна робота», спеціалізація: соціально-психологічне консультування

8 липня 2020

Екзаменаційна комісія завершила свою роботу з проведення випускної атестації студентів факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (заочної та денної форм навчання) освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 231 «Соціальна робота» та зі спеціальності 231 «Соціальна робота», спеціалізація: соціально-психологічне консультування, що знаменувало завершення ще одного етапу для студентів випускних курсів.

Випускна атестація – це встановлення відповідності засвоєних здобувачем фахової вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра з соціальної роботи.

Голова екзаменаційної комісії – Шевчук О.М., к.пед.н., доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи;

Заступник голови – Кравченко О.О., д.пед.н., професор, декан факультету соціальної та психологічної освіти;

Члени екзаменаційної комісії – Матрос О.О. – к.пед.н., доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи; Гончар І.Г. – к.пед.н., доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи.

Екзаменаційна комісія відзначає, що результати атестації студентів свідчать про достатній рівень науково-теоретичної, методичної та практичної підготовки випускників у відповідності з кваліфікаційними вимогами.

Для когось складений випускний іспит став перепусткою до майбутнього навчання в магістратурі, підсумком наполегливого багаторічного навчання та свідченням належного високого рівня знань за фахом, які випускники будуть реалізовувати вже на своїх робочих місцях!

Щиро вітаємо з успішним складанням випускних іспитів студентів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 231 «Соціальна робота», бажаємо всім випускникам великих злетів у майбутньому й досягнення своїх професійних цілей!


Фото новини: