Запровадження принципу «Освіта впродовж життя»

1 жовтня 2018
Запровадження принципу «Освіта впродовж життя», який проголошено базовим у європейському та вітчизняному освітньомупросторі, став визначальним у діяльності Центру професійного розвитку викладачів університету (директор – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Коберник О.М.).
Третій рік поспіль діяльність Центру професійного розвитку спрямована на організацію науково-методичних семінарів для завідувачів кафедр, розробку відповідних процедур діагностування та науково-методичного супроводу.   
26 вересня 2018 р. у рамках реалізації програми з професійного розвитку завідувачів кафедр університету проведено науково-методичний семінар, під час якого з’ясовано низку актуальних питань, зокрема:
Про підготовку до акредитації освітніх програм (Доп.: завідувач відділу ліцензування, акредитації та моніторингу якості освіти  Лиманюк І.І.);
Про дотримання кафедрами університету вимог законодавства про вищу освіту (Доп.: д.пед.н., доцент Кірдан О.Л.).
Наступні засідання науково-методичного семінару будуть спрямовані на професійний розвиток завідувачів кафедр в освітньому просторі університету.


Фото новини: