Затверджено та введено в дію Стандарт вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня

3 серпня 2022

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.07.2022 р. № 646 затверджено та введено в дію Стандарт вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня, ступінь доктор філософії, галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 053 Психологія.

Стандарт розроблено членами підкомісії зі спеціальності 053 Психологія Науково-методичної комісії № 4 з соціальних наук та журналістики сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.

З метою оновлення та приведення у відповідність до Стандарту вищої освіти ОНП «Психологія», що реалізується в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, 2 серпня 2022 року відбулося фахове обговорення за участі членів робочої групи, здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, адміністрації факультету соціальної та психологічної освіти, науково-педагогічних працівників кафедри психології.

Під час зустрічі гарант ОНП «Психологія» проф. О.Д.Сафін ознайомив присутніх зі змістом Стандарту вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 053 «Психологія», оприлюдненим на сайті МОН України: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2022/07/21/053-Psykholohiya-dok.filos-647-20.07.2022.pdf

Учасники фахового обговорення внесли пропозиції щодо оновлення та приведення у відповідність до Стандарту вищої освіти проєкту освітньо-наукової програми «Психологія».


Фото новини: