Захист виробничої практики студентів зі спеціальності  231 Соціальна робота заочної форми навчання

26 травня 2020

На факультеті соціальної та психологічної освіти відбулася в онлайн-режимі на платформі Zoom звітна конференція з захисту виробничої практики студентів зі спеціальності  231 Соціальна робота заочної форми навчання.

Особливість виробничої практики полягає в тому, що здобувачі вищої освіти включаються в коло реальних проблем професійної праці фахівців соціальної сфери, ознайомлюються з реальним змістом та обсягом їх роботи.

Практика мала на меті практичне ознайомлення з установами соціального обслуговування, органами керування соціального захисту, клієнтами соціальних служб й їхніми потребами, методиками й технологіями задоволення цих потреб.

Під час захисту студенти мали можливість показати презентації, фото та відео звіти.

За результатом практики студенти продемонстрували знання на достатньому рівні. Особисто дослідили визначенні установи, проаналізували нормативно-правову базу, якою керується у своїй роботі заклади, здійснили аналіз установчої документації організації.

Отож, з впевненістю можна стверджувати, що за період проходження виробничої практики студенти набули професійних навиків приймати самостійно рішення в реальних умовах, закріпили та поглибили знання з теоретичних дисциплін та їх застосування до розв’язання актуальних соціальних проблем; одержали навики алгоритму ведення конкретних соціальних випадків, та здобули великий довід підготовки до майбутньої роботи за спеціальністю.


Фото новини: