ЗАХИСТ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

25 квітня 2018

На факультеті соціальної та психологічної освіти відбувся захист виробничої практики студентів ІV курсу  41, 410 р.  групи денної форми навчання.

На захисті були присутні: заступник декана з організації практичної підготовки (к. п. н., доцент Роєнко С. О.), групові керівники та методисти практики (к. п. н., доцент Бондаренко Г.В.; к. п. н. Карпич І.О.;  к. псих. н., доцент Діхтяренко С.Ю.).

Виробничу практику студенти проходили в закладах соціальної сфери. Метою  практики було  поглиблення та закріплення студентами теоретичних знань з соціальної роботи, одержаних при вивченні відповідних курсів; набуття студентами досвіду проведення досліджень і практичної соціальної роботи з різними категоріями населення та в різних галузях соціальної роботи; розвиток професійної самосвідомості та самовизначення студентів.

Студенти презентували проведену роботу під час практики у вигляді презентацій, де детально висвітлили свій набутий практичний досвід діяльності соціального працівника в конкретній соціальній установі.

На захисті студенти зарекомендували себе як старанні, відповідальні особи, що підтверджуютьcя схвальні характеристики від закладів соціальної сфери.


Фото новини: