Захист магістерських дісліджень освітньо-професійної програми «Управління навчальним закладом»

30 січня 2018

Цьогоріч магістранти освітньо-професійної програми «Управління навчальним закладом» представили свої магістерські дослідження на розгляд Екзаменаційної комісії.

Тематика магістерських робіт була найрізноманітнішою. Зокрема виступаючі торкнулися питань управління загальноосвітнім навчальним закладом на засадах ресурсного підходу, формування лідерських якостей у майбутніх менеджерів освіти, гуманізації управлінської діяльності директора школи та ін.  

Головою екзаменаційної комісії відзначено високу якість виконання магістерських кваліфікаційних досліджень, що підтверджують довідки про впровадження їх результатів у діяльність навчальних закладів та наголошено, що 16,7% робіт виконанні на замовлення закладів освіти різних форм підпорядкування.

У цілому, комісія задоволена результатами досліджень виступаючих, високо оцінила рівень теоретичної та практичної підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» освітньо-професійної програми «Управління навчальним закладом».


Фото новини: