ЗАХИСТ МАГІСТРАМИ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

11 червня 2019

Студенти І курсу 161, 162 та 164 груп звітували про виконання завдань виробничої практики. Мета практики полягала в поглибленні та закріпленні студентами теоретичних знань з соціальної роботи та практичної психології, одержаних при вивченні відповідних курсів; набуття студентами досвіду проведення досліджень і практичної діяльності; розвиток професійної самосвідомості та самовизначення студентів.

На захисті були присутні групові керівники та методисти І. Албул, Т. Кочубей, С. Діхтяренко, Ю. Підвальна  та заступник декана з організації практичної підготовки студентів С. Роєнко.

Захист практики передбачав демонстрацію презентації. На слайдах студенти детально висвітлили свій набутий практичний досвід діяльності соціальних працівників закладів соціальної сфери та практичних психологів закладів загальної середньої освіти.

Під час проходження практики магістри-практиканти ознайомилися зі змістом, нормативними документами, етичними нормами, технологіями, формами і методами роботи конкретного закладу. Також під керівництвом практичного психолога та соціального працівника навчилися застосовувати різні технології під час роботи з різними категоріями дітей, виконували професійні функції спеціаліста.

Як позитивне студенти відзначили можливість отримували індивідуальні консультації у своїх керівників від кафедр на всіх етапах проходження практики.

Обов’язковим для студентів було ведення щоденника з практики встановленого зразка, в якому ними послідовно висвітлювалися всі етапи роботи.


Фото новини: