Захист практики студентами денної форми навчання, які навчаються за напрямом підготовки: Практична психологія

18 квітня 2019

У системі підготовки майбутніх кваліфікованих працівників важливе місце належить стажерській практиці. Вона є зв’язуючою ланкою між теоретичним навчанням майбутніх психологів та їх роботою в навчально-виховних закладах, надає досвід практичної діяльності.

Стажерська практика виступає органічною складовою єдиного освітнього процесу, психолого-педагогічної і методичної підготовки майбутнього психолога.

11 квітня на факультеті соціальної та психологічної освіти відбувся захист стажерської практики студентами 42, 42п та 43 груп денної форми навчання. На захисті були присутні групові керівники та методисти Гуртовенко Н. В., Ісаченко В. П. та заступник декана з організації практичної підготовки Роєнко С. О.

Виступи на звітній конференції супроводжувалися презентаціями, фото- та відеозвітами, плакатами, що свідчило про високу компетентність майбутніх фахівців.

В процесі проходження практики, студенти розробили психокорекційні програми та опробували їх на учнях загальноосвітніх шкіл. Крім того, розробили і провели низку творчих соціально значущих заходів (тренінгів, інтелектуально-пізнавальних ігор, заходів поза аудиторної виховної роботи тощо), спрямованих на профілактику та подолання негативних явищ у соціальному середовищі.

Студенти в процесі практики удосконалили аналітичні, діагностичні, емпатійні, комунікативні, організаторські вміння, розвиток яких передбачений програмою, а також виконали поставлені завдання.

Адміністрації всіх закладів освіти надали позитивні характеристики всім практикантам та висловили свою задоволеність проробленою роботою.


Фото новини: