Захист стажерської практики

22 квітня 2016

IMG_20160414_094123

Стажерська практика є одним із важливих аспектів у системі практичної підготовки майбутнього психолога та соціального педагога. Мета практики: оволодіння практичними уміннями та основними навичками проведення психокорекційної роботи як базової складової практичної психології в умовах загальноосвітнього закладу.

У рамках виконання завдань практики студенти ознайомилися з особливостями психокорекційної роботи та надання психологічної допомоги учасникам освітнього процесу в загальноосвітніх навчальних закладах. Практика була спрямована на формування та вдосконалення професійно-психологічних умінь та навичок психокорекційної роботи, стимулювання розвитку професійної компетентності майбутніх психологів.

IMG_20160414_101311

14 квітня 2016 р. відбувся захист стажерської практики студентами 43 та 44 груп напряму підготовки: 6.030103 Практична психологія, які проходили практику з 29 лютого по 3 квітня 2016 р.

На захисті були присутні члени комісії: заступник декана з педагогічної практики – канд. пед. наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Роєнко С. О, керівники практики та методисти – канд. пед. наук, доцент кафедри корекційної педагогіки та психології Білан В. А., канд. пед. наук, викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Карпич І. О., викладачі кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Матрос О. О. та Моргай Л. А.

IMG_20160414_101920

Під час захисту практики студенти із захопленням розповідали про особливості роботи практичного психолога, оволодіння ними професійними уміннями та знайомство з досвідом практичної діяльності. Крім того, акцентували увагу на необхідності постійного саморозвитку та самовдосконалення, адже кожна дитина – це особливий світ, який вимагає постійної уваги, підтримки і допомоги з боку дорослих.

IMG_20160414_110430

Стажерська практика дала можливість кожному студенту в реальних умовах загальноосвітнього закладу поглибити та застосувати набуті знання, уміння й навички психокорекційної діяльності. Вона стала фундаментом для формування готовності майбутніх фахівців до проведення психокорекційної роботи зі школярами, потреби здобувати і застосовувати нові теоретичні і методичні знання й одночасно засвоювати передовий досвід.

Під час практики майбутні психологи продемонстрували глибокі знання та належний рівень професійної майстерності.

IMG_20160414_123235

Будемо сподіватись, що наші студенти і надалі будуть поглиблювати свої знання та удосконалювати практичні уміння.