ЗАХИСТ СТАЖЕРСЬКОЇ ПРАКТИКИ

23 березня 2017

21 березня 2017 р. відбувся захист стажерської практики студентами  IV курсу (заочної форми навчання) факультету соціальної та психологічної освіти, які навчаються за напрямом підготовки «Практична психологія». Захист практики проходив у формі державного іспиту в присутності комісії у складі: Роєнко С. О., Діхтяренко С. Ю., Заєць С. С., Ольховецького С. М., Карпич І. О., Гриньової Н. В.

Захист практики проходив у кілька етапів:

І. Представлення звітної документації в паперово-документованому вигляді та презентаційній формі.

ІІ. Усна відповідь на питання білету.

ІІІ. Практична частина – це проведення фрагментів виховної години та корекційно-психологічної роботи з учнями в школі.

Під час виступів студенти поділились практичним досвідом та щирими емоціями, і власними враженнями щодо виконання функцій психолога, соціального педагога під проходження практики в школі. Студенти добре впорались з такими завданнями: вироблення уміння спостерігати та аналізувати виховну та діагностико-психокорекційну роботу, яка проводиться з школярами в навчальному закладі; ознайомлення з сучасним станом навчально-виховної та діагностико-психокорекційної роботи школи, з передовим психолого-педагогічним досвідом; проведення в навчальному закладі соціально-психологічних занять із застосуванням різноманітних методів та інноваційних технологій; набуття професійного вміння вести спостереження за учнями та аналізувати виховну роботу соціального педагога та роботу практичного психолога; набуття досвіду в реалізації заходів щодо охорони здоров’я дітей;

Також студенти зазначили певні труднощі у роботі з батьками та інколи відчували проблеми комунікації в педагогічному колективі.

Варто відзначити, що студенти гарно виконали завдання практики, при цьому були досить самокритичні, щирі і відверті. Це говорить про їхню відповідальність, внутрішні переживання. Під час захисту, завдяки співпраці викладачів та студентів склався гарний мікроклімат, взаєморозуміння та підтримка один одного.