Захист стажерської практики

11 червня 2020

У системі підготовки майбутніх кваліфікованих працівників важливе місце належить стажерській практиці. Вона є зв’язуючою ланкою між теоретичним навчанням майбутніх психологів та їх роботою в навчально-виховних закладах, надає досвід практичної діяльності. Стажерська практика виступає органічною складовою єдиного освітнього процесу, психолого-педагогічної і методичної підготовки майбутнього психолога.

На факультеті соціальної та психологічної освіти відбувся захист стажерської практики студентами 44 та 45 та груп денної форми навчання. На захисті були присутні групові керівники Андрусик О. О., Гуртовенко Н. В. та заступник декана з організації практичної підготовки Роєнко С. О.

Цьогоріч звітна конференція відбувалася в онлайн режимі, але не дивлячись на це виступи студентів були змістовними, супроводжувалися електронними презентаціями, фотозвітами, що свідчило про високу компетентність майбутніх фахівців.

У процесі проходження практики, студенти розробили психокорекційні програми та апробували їх. Крім того, розробили і провели низку творчих соціально значущих заходів (тренінгів, інтелектуально-пізнавальних ігор, заходів поза аудиторної виховної роботи тощо), спрямованих на профілактику та подолання негативних явищ у соціальному середовищі.

Адміністрації закладів освіти, що виступали базою практики, надали позитивні характеристики всім студентам-практикантам та висловили подяку за плідну працю.


Фото новини: