Захист стажерської практики

7 травня 2019

У системі педагогічної освіти одним з центральних розділів підготовки фахівців є практика, яка дає можливість закріпити теоретичні знання, сформувати уміння самостійної діяльності по вихованню і навчанню студентів, удосконалити навички організації науково-дослідницької роботи.

Стажерська практика, є складовою частиною практичної підготовки студентів і, разом з іншими видами практик, закладає фундамент формування основних умінь і навичок майбутніх психологів. Стажерська практика за своїм змістом є діагностико-корекційною. Стажерська практика спрямована на формування навичок діагностичної та психокорекційної роботи з дітьми різних вікових груп та соціальних категорій.

У квітні 2019 р. відбувся захист стажерської практики студентами 42, 44 та 27 групи заочної форми навчання факультету соціальної та психологічної освіти. На захисті були присутні групові керівники та методисти Андрусик О. О., Албул І. В., Перепелюк Т. Д.,Околіт О. А. та заступник декана з організації практичної підготовки студентів Роєнко С. О.

Захисти на звітній конференції супроводжувалися презентаціями, фото- та відеозвітами, що свідчило про гарну підготовку майбутніх фахівців.

Студенти зазначили, що під час проходження практики: розширили уявлення про психокорекційний процес; набули умінь розробляти корекційно-відновлювальні та розвивальні програми; оволоділи деякими прийомами, психотехніками та методами корекційно-розвивальної роботи; сформували уміння залучати найближче соціальне оточення дитини до розв’язання її психологічних проблем.

Студенти на належному рівні підготували звітну документацію про проходження стажерської практики.

Адміністрації освітніх закладів студентам-практикантам надали позитивні характеристики та висловили подяки за виконану роботу.

Дана практика сформувала у студентів суспільну активність, викликала ще більший інтерес у студентів до вивчення дисциплін психолого-педагогічного циклу, психолого – педагогічні здібності та навички самостійної дослідницької діяльності.

По завершенню захисту практики студенти мали можливість зустрітися з головою екзаменаційної комісії. Данилевич Л. А., к. психол. н., доц., доц. кафедри психології, ознайомила студентів з процедурою проведення випускних іспитів. Під час бесіди студенти мали можливість отримати відповіді на питання, які виносяться на іспит.

З освітніми програмами підготовки магістрів за спеціальністю: Психологія ознайомила студентів к. психол. н., доц., доц. кафедри психології Вахоцька І. О. Вона акцентувала увагу на особливостях вступної кампанії. Також зазначила, що реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови розпочинається з 13 травня та закінчується 3 червня. Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови буде проводитися 2 липня.


Фото новини: