Звіт аспірантів на кафедрі соціальної педагогіки та соціальної роботи

14 січня 2022

На кафедрі соціальної педагогіки та соціальної роботи 12 січня 2022 року відбувся звіт аспірантів про виконання індивідуального навчального плану та індивідуального плану наукової роботи за період з 01.09.2021р. по 14.01.2022 р.

На розширеному засіданні (змішаний формат) були присутні члени кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, здобувачі освіти, т.в.о. завідувача відділу апірантури та докторантури Анна Рогова, зовнішній стейкхолдер Ольга Рассказова (д.п.н., проф., завідувач кафедри соціальної роботи КЗ «Харківська гуманітарно-педаггічна академія» Харківської обласної ради).

Звітна атестація здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОНП «Соціальна робота» відбувалась за освітньою та науковою складовими. Аспіранти інформували про свої здобутки, зокрема щодо фактичного виконання дисертаційної роботи (згідно з індивідуальним планом наукової роботи), публікації статей, тез доповідей, апробації дисертаційного дослідження (участь у роботі конференцій), практичне значення одержаних результатів тощо), а також про виконання індивідуального навчального плану роботи.

Варто наголосити на яскравих доповідях здобувачів, цікавому представленню результатів роботи за допомогою презентацій та відеоматеріалів, переконливість та аргументованість відповідей аспірантів у наукових дискусіях.

Бажаємо здобувачам третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОНП «Соціальна робота» та їхнім науковим керівникам успішної реалізації наукових планів!


Фото новини: