Знайомство з професією “Психолог”

20 червня 2017

Сфера застосування професійних навиків психолога вельми широка, але все таки її можна обкреслити: робота з психічно здоровими людьми, що зазнають труднощів у повсякденному житті – спілкуванні, родинних стосунках, на роботі або навчанні, після перенесеного стресу тощо. Медичної освіти психолог не має, діагнозів не ставить і не лікує. Втім, люди з психічними або соматичними захворюваннями також можуть виявитися у полі його зору.

Природно, що здобута професійна психологічна освіта не наділяє здатністю «сканувати» особистості оточуючих. Хоча грамотний спеціаліст правильніший, ніж прості смертні, трактує поведінку інших людей, частенько навіть передбачає їхні вчинки. Допомагає у цьому вміння бачити і аналізувати психологічні особливості співрозмовників (темперамент, риси вдачі), а також інтерпретувати їх жести і міміку.

В якій би сфері людського, суспільного життя психолог не брав участь всю його практику можна розділити на п’ять видів діяльності:
1) психологічна профілактика (сприяння розвитку психологічної культури, формування бажання пізнавати себе і вміти вирішувати складні ситуації у спілкуванні);
2) психологічна діагностика (виявлення індивідуально-психологічних особливостей, стосунків особи і специфіки групової взаємодії);
3) психологічна корекція (дія психолога на внутрішній світ клієнта з метою розкриття його резервів для вирішення психологічної проблеми);
4) психологічний розвиток (формування нових психологічних якостей, властивостей особи що дозволяють клієнтові розвиватися у вибраному ним напрямі);
5) психологічне консультування (створення умов для розуміння людиною самого себе і значимих інших, для ухвалення рішень про те, що робити і як до цього відноситися).
Спеціаліст повинен вміти:
Досліджувати діяльність людини, розвиток його психіки, психо-фізіологічних процесів. Вивчити внутрішній світ і особливості поведінки людини в малих (великих) групах, у стресовій ситуації, мотиви його вчинків, творчу і професійну діяльність. Зібрати інформацію про кожен індивідуальний випадок. Вислухати клієнта. Встановити з ним довірливі стосунки. Проаналізувати дані і зробити висновки. Інформувати клієнта про те, що з ним відбувається. Обговорити варіанти і прогнози розвитку ситуації. Організувати проведення лекцій, групових занять (тренінгів, семінарів). Проводити профілактику небажаної поведінки і прояву психіки людини. Розробити адекватні програми і методи роботи. Здійснювати психологічний супровід навчання, кар’єри, особового розвитку. Дати рекомендації з метою самовдосконалення і формування необхідних рис клієнтів. Зберігати таємницю. Дотримувати етику консультування і тренінгових занять.

Бути психологом – це означає любити свою професію, постійно відкривати нове в собі і оточуючих, допомагати людям ставати щасливішими.