Зустрічі Гарантів освітніх програм зі здобувачами вищої освіти

3 березня 2020

На факультеті соціальної та психологічної освіти, впродовж перших тижнів навчання, відбулися зустрічі Гарантів освітніх програм зі здобувачами вищої освіти.

Гаранти ОП проінформували студентів про особливості освітніх програм, за якими вони навчаються, а саме: висвітлили мету; здійснили характеристику ОП; пояснили придатність випускників ОП до працевлаштування та подальшого навчання; охарактеризували програмні компетентності та програмні результати навчання; розкрили питання ресурсного забезпечення реалізації програми та висвітлили основні компоненти освітньої програми, можливості академічної мобільності, ознайомили з обов’язковими дисциплінами та дисциплінами вільного вибору студента і формами атестації

Зустріч пройшла у формі діалогу, студенти проявляли зацікавленість, ставили запитання, активно брали участь в обговоренні.

 

Освітній ступінь «молодший бакалавр»

«Соціальна робота» – Кандидат педагогічних наук, доцент Бондаренко Г.В.

«Психологія» – кандидат психологічних наук, доцент Гриньова Н.В.

 

Освітній ступінь «бакалавр»

«Соціальна робота (Соціально-психологічне консультування)» – кандидат педагогічних наук, доцент Шевчук О.М.

«Психологія» – Кандидат психологічних наук, доцент Діхтяренко С.Ю.

«Соціальне забезпечення» – кандидат економічних наук, доцент Чвертко Л.А.

«Освітні, педагогічні науки (Соціально-виховна і культурно-дозвіллєва діяльність в закладах освіти та громаді)» – кандидат педагогічних  наук, доцент Бойченко В.В.

 

Освітній ступінь «магістр»

«Соціальна робота (Соціально-психологічна реабілітація)» – доктор педагогічних наук Клименко Ю. А.

«Соціальна робота (Молодіжна робота)» – доктор педагогічних наук, доцент Кравченко О.О.

«Соціальна робота (Управління соціальним закладом)» – доктор педагогічних наук, професор Кочубей Т.Д.

«Психологія»  – кандидат психологічних наук, доцент Міщенко М. С.

«Психологія (Соціально-педагогічна діяльність та соціальна реабілітація)» – кандидат психологічних наук, доцент Шеленкова Н.Л.

«Управління закладом освіти» – доктор педагогічних наук, доцент Кірдан О.Л.

«Соціальна робота» – кандидат педагогічних наук, доцент Албул І.В.

«Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи)» – доктор педагогічних наук, професор Осадченко І. І.


Фото новини: