Зустріч зі здобувачами третього рівня вищої освіти

18 вересня 2020

17.09.2020 р. у конференц-залі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини відбулася зустріч завідувача аспірантури Колісніченко Поліни Тимофіївни та гарантів освітньо-наукових програм зі здобувачами третього рівня вищої освіти. Факультет соціальної та психологічної освіти був представлений гарантами освітньо-наукових програм «Освітні, педагогічні науки», «Психологія» та «Соціальна робота».

На засіданні було розглянуто загальну інформацію стосовно освітньо-наукових програм: мета та характеристика освітніх програм. Аспіранти були ознайомлені з викладачами, що забезпечують викладання дисциплін за обраними спеціальностями.

Гарант освітньо-наукової програми зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Коберник Олександр Миколайович закцентував увагу присутніх на тісній співпраці відділу аспірантури та докторантури університету, гарантів освітніх програм, наукових керівників, викладачів та здобувачів третього рівня вищої освіти.

Було надано рекомендації щодо внесення коректив у робочі програми дисциплін. Наголошено на важливості виробничої практики аспірантів, участі у конференціях та семінарах різного рівня, активізації наукового потенціалу, розширенні міжнародної співпраці та розглянуто план подальших наукових зустрічей.
Бажаємо молодим науковцям подальшої плідної роботи!


Фото новини: