Зустріч з аспірантами

29 лютого 2020

28 лютого 2020 року відбулася зустріч проф.. Сафіна О.Д  з аспірантами 1, 2,3 року навчання. Під час зустрічі професор звернув увагу на необхідність виконання освітньо-наукової програми та отримання наукових результатів, які забезпечують вирішення важливих теоретичних та прикладних проблем. Олександр Джамільович звернув увагу на дотримання академічної доброчесності та наукову етику в дослідженнях. Водночас повідомив про важливість опублікування результатів наукових досліджень у фахових наукових виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних та апробації їх на науково-практичних конференціях.