Зустріч студентів ОС «Молодший бакалавр» з гарантом освітньо-професійної програми «Психологія»

7 жовтня 2020

На факультеті соціальної та психологічної освіти відбулася зустріч гаранта освітньо-професійної програми «Психологія» початкового рівня (короткого  циклу) вищої освіти кандидата психологічних наук, доцента кафедри психології Гриньової Наталії В’ячеславівни зі студентами П/11-м групи.

На зустрічі  було розглянуто освітньо-професійну програму «Психологія» та «Положення про порядок вільного вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої  освіти». Гарант освітньої програми озвучила студентам мету освітньої програми, її орієнтацію, особливості та основний фокус. Гриньова Н.В. охарактеризувала  загальні, фахові компетентності та програмні результати навчання. Також, ознайомила студентів із порядком вільного вибору навчальних дисциплін в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.


Фото новини: