Калейдоскоп подій «Жінки в історії соціальної роботи» як освітній та науково-дослідницький проєкт кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи»

29 липня 2020

На кафедрі соціальної педагогіки та соціальної роботи триває реалізація освітнього та науково-дослідницького проєкту «Жінки в історії соціальної роботи» у межах діяльності Гендерного центру, який входить до Всеукраїнського осередку центрів гендерної освіти України.

Видано монографію «Жінки в історії соціальної роботи» (авторський колектив: Н. Коляда, Т. Кочубей, О. Кравченко, І. Албул, О. Балдинюк, Г. Бондаренко, О. Матрос, В. Полєхіна, Н. Левченко, В. Ісаченко, А. Войтовська, М. Скочко, К. Чупіна). До науково-пошукової роботи долучаються студенти, які здобувають фах зі спеціальності «231 Соціальна робота».

Монографія складається з розділів: «Меценатки часів княжої та козацької доби», «Благодійність жінок крізь призму освітнього та літературного процесу ХІХ – початку ХХ ст.», «Роль жінок-волинянок у розвитку освіти в Україні (середина XVI – кінець XVIII століття)», «Вирішення соціальних питань на сторінках жіночої преси (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.)», «Роль жінки в інституалізації соціальної роботи України в умовах трансформації».

Мета такої науково-пошукової роботи полягає не лише в актуалізації проблеми створення реальної картини становлення та розвитку соціальної роботи на українських землях, а й у завданні виявити імена жінок, які зробили внесок в інституалізацію соціальної роботи, але діяльність яких через суб’єктивні і об’єктивні обставини не належно висвітлена i не була ґрунтовно вивчена.

Згодом авторський колектив підготував наступний випуск колективної монографії «Жінки в історії професійної соціальної роботи: від ХІХ століття і до сьогодення», яка спрямована на висвітлення еволюції і простеження динаміки жіночої репрезентації в історії інституалізації соціальної роботи як професійного виду діяльності в країнах Західної Європи та США, а також вивчення та узагальнення досвіду видатних жінок, які здійснили значний внесок у цій сфері, здійснюючи перші спроби теоретичних підходів до соціальної роботи та ініціюючи відповідні практики в Україні.

До історії соціальної роботи ми звертаємось не лише заради самої історії, а й для глибшого усвідомлення сучасного стану i проблем соціального благополуччя, для прогностичного передбачення тенденцій i шляхів їх розвитку в майбутньому. Водночас це дає змогу об’єктивно відтворювати минуле, адекватно сприймати теперішнє i свідомо прогнозувати майбутнє.