Лабораторія удосконалення майстерності майбутнього психолога імені Кагальняк Анни Іванівни

Керівник науково-дослідної лабораторії удосконалення майстерності майбутнього психолога імені Кагальняк Анни Іванівни – кандидат психологічних наук, доцент Діхтяренко С.Ю.

Якісний склад науково-дослідної лабораторії:

 1. Доктор психологічних наук, професор Сафін О. Д.
 2. Доктор психологічних наук, професор Кобець О. В.
 3. Доктор психологічних наук, професор Гульбс О. А.
 4. Кандидат психологічних наук, доцент Діхтяренко С. Ю.
 5. Кандидат психологічних наук, доцент Якимчук Б. А.
 6. Кандидат психологічних наук, доцент Данилевич Л. А.
 7. Кандидат психологічних наук, доцент Якимчук І. П.
 8. Кандидат психологічних наук, доцент Вахоцька І. О.
 9. Кандидат психологічних наук, доцент Шулдик Г. О.
 10. Кандидат психологічних, доцент Ольховецький С. М.
 11. Кандидат психологічних наук, доцент Перепелюк Т.Д.
 12. Кандидат психологічних наук, доцент Шеленкова Н. Л.
 13. Кандидат психологічних наук, доцент Міщенко М. С.
 14. Кандидат психологічних наук, доцент Гриньова Н. В.
 15. Кандидат психологічних наук, ст.викладач Шулдик А. В.
 16. Кандидат психологічних наук, викладач Харченко Н. А.
 17. Викладач кафедри психології Філатова Т. С.
 18. Викладач кафедри психології Іващенко О. А.
 19. Викладач кафедри психології Байда С. П.
 20. Викладач кафедри психології Радзівіл К. П.
 21. Викладач кафедри психології Лівандовська І. А.
 22. Викладач кафедри психології Андрусик О. О.
 23. Викладач кафедри психології Шаповалюк К. В.
 24. Аспірант Горенко М.В.
 25. Лаборант Поліщук О. Р.

Метою діяльності науково-дослідної лабораторії є широке залучення професорсько-викладацького складу, докторантів, аспірантів і студентів ЗВО, практичних психологів до розв’язання широкого кола проблем удосконалення психологічної майстерності майбутніх фахівців та викладачів вищої школи.

Пріоритетні завдання лабораторії полягають у забезпеченні підвищення якості підготовки студентів-психологів через впровадження інноваційних технологій у психологічну практику та вдосконалення наукової кваліфікації професорсько-викладацького складу університету; забезпечення фахівців сучасною актуальною науковою інформацією, методичними матеріалами; проведення науково-практичних конференцій, семінарів, дискусій, круглих столів, тренінгів для обміну досвідом викладачів закладів вищої освіти та практикуючих психологів.

Відповідно до наказу №705о/д ректора УДПУ імені Павла Тичини у вересні 2011 року було створено наукову лабораторію вдосконалення майстерності практичного психолога на громадських засадах. Першим науковим керівником лабораторії був доктор психологічних наук, професор Шимко Віталій Артурович.

З перших днів роботи лабораторії розпочато проведення теоретичних та експериментальних досліджень з проблем вдосконалення майстерності практичних психологів та викладачів закладів вищої освіти, які забезпечують підготовку фахівців спеціальності «Практична психологія».

У грудні 2016 року рішенням Вченої Ради університету перейменовано науково-дослідну лабораторію «Удосконалення майстерності практичного психолога» на «Удосконалення майстерності майбутнього психолога» та присвоєно їй ім’я Кагальняк Анни Іванівни.

Нині керує лабораторією кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Діхтяренко С.Ю.

Результатами діяльності лабораторії є підготовка монографій, посібників, впровадження інноваційних технологій у практику роботи психолога, вивчення зарубіжного досвіду вдосконалення психологічної майстерності психологів, виявлення та введення до загального обігу нових психолого-педагогічних джерел, підготовка науково-методичних рекомендацій щодо поліпшення процесу вдосконалення психологічної майстерності в нових освітніх умовах, захист студентських наукових робіт, кандидатських дисертацій, створення періодичного видання «Психологічний журнал».