МЕТОДИЧНИЙ СЕМІНАР ДЛЯ ГАРАНТІВ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

22 червня 2022

20 червня 2022 р. на факультеті соціальної та психологічної освіти продовжив свою роботу методичний семінар для гарантів освітніх програм.

На семінарі було обговорено питання:

  1. «Структура та зміст освітньої програми»

Доповідач:

Кочубей Т. Д., доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

  1. «Людські ресурси як критерій оцінювання якості освітньої програми»

Доповідач:

Албул І. В., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

  1. «Формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти через вибір дисциплін вільного вибору»

Доповідач:

Бондаренко Г. В., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи,  заступник декана факультету з навчальної роботи

  1. «Роль наставника (куратора) студентської академічної групи в формуванні майбутнього фахівця (опираючись на Критерії оцінювання якості освітньої програми, зокрема підкритерії 2.6 та 7.4)»

Доповідач:

Поліщук О. Р., доктор філософії, викладач кафедри психології

На семінарі були присутні: декан факультету, доктор педагогічних наук, професор Оксана КРАВЧЕНКО; завідувачі кафедр; гаранти освітніх програм; заступники декана; студентське самоврядування.

Учасники семінару мали можливість обговорити важливі питання щодо забезпечення якості освітніх програм, отримати відповіді на свої питання, обмінятися думками тощо.


Фото новини: