Методи викладання дисципліни «Теорія соціальної роботи»

20 жовтня 2021

19 жовтня 2021 року доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Підвальна Ю. В. провела практичне заняття з навчальної дисципліни «Теорія соціальної роботи» для студентів 1 курсу Р 11/м групи денної форми навчання. Практичне заняття було проведено відповідно до робочої навчальної програми дисципліни «Теорії соціальної роботи». Під час заняття викладач вдало використовує проблемні питання, які спонукають студентів до подальшого пошуку правильних варіантів відповідей, вчить логічно мислити. Ю.В. Підвальна постійно активізувала студентів до зворотної інформації та різними методами стимулювала їх до висловлювання власних думок і виявлення попередньо набутих знань. Викладач має добрий контакт зі студентською аудиторією.

Крім того, наприкінці заняття викладач спонукала студентів до творчої рефлексії над матеріалом заняття, надала студентам завдання для самостійного опрацювання вдома і пояснила алгоритми його виконання.

Загалом, заняття проведено на високому науково-теоретичному та навчально-методичному рівні.


Фото новини: