Молодіжний центр «START»

Основною метою діяльності Центру є всебічний розвиток і самореалізація молоді в різних сферах суспільного життя, розкриття її потенціалу, захист інтересів та прав; сприяння соціальному становленню й розвитку, професійній орієнтації та організації змістовного дозвілля, підтримці талановитої молоді.

Основними завданнями Центру є:

  • створення умов для творчого розвитку особистості, інтелектуального самовдосконалення молоді;
  • залучення молоді до участі в наукових, мистецьких, спортивних, інформаційно-просвітницьких заходах;
  • утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей у молоді;
  • пропаганда та формування здорового способу життя;
  • створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді;
  • взаємодія з молодіжними, дитячими громадськими організаціями;
  • забезпечення розвитку міжнародного молодіжного співробітництва.

 Напрями діяльності Центру

Навчально-науковий – розвиток самоврядування через неформальну освіту; проведення форумів, наукових конференцій, ceмінарів-тpeнінгів, з’їздів, ділових зустрічей, дискусійних клубів щодо різних аспектів розвитку молодіжного руху; підготовка та перепідготовка молодіжних працівників  шляхом організації лекторіїв, тренінгів, майстер-класів, розвиток молодіжного підприємництва; впровадження новітніх механізмів молодіжної політики Ради Європи через міжнародне партнерство, стажування, культурно-освітні обміни.

Дозвіллєвий – організація та проведення культурно-масових заходів (концертів, спектаклів, презентацій, фестивалів, бенефісів, літературно-пісенних свят, театрально-концертних вечорів, творчих зустрічей, художніх звітів, змагань з інтелектyальних ігор, вистав, кoнкypcів, тypніpів, спортивно-розважальних, оздоровчих заходів, вечорів відпочинку, танцювальних вечорів, балів, дискотек тощо); забезпечення спортивного розвитку молоді; сприяння відродженню духовності, зміцненню моральних засад, організації змістовного дозвілля молоді.

Інформаційно-консультаційний – надання правової, інформаційної, методичної та консультативної допомоги молоді; сприяння залученню молоді до участі в міжнародних молодіжних наукових, мистецьких, спортивних, інформаційно-просвітницьких заходах, формування потужного молодіжного медіа-ресурсу – інтерактивного прес-центру із медіа-коворкінгом; активна співпраця з громадськими та волонтерськими організаціями міста та розвиток волонтерського руху серед молоді.

Проектний – підтримка проектів органів студентського самоврядування, підприємницьких ініціатив молоді, забезпечення зайнятості молоді у вільний час; сприяння розвитку молодіжних ініціатив у трудовій сфері, перепідготовки та підвищення кваліфікації молоді; активна взаємодія органів влади та молоді на місцевому рівні шляхом залучення до вироблення стратегій, розробки програм, заходів та проектів; організація та проведення кoнкypcів, проектів, програм молодіжних організацій, спрямованих на розв’язання проблем молоді.

Профорієнтаційний – допомога молодим людям у визначенні з майбутнім фахом: профорієнтаційні тренінги, майстер-класи, екскурсії до компаній, знайомства з представниками різних професій.

Менторський – підтримка та супровід цікавих молодіжних проектів, допомога з менеджментом, фандрайзинг, створенням бюджету, комунікація, пошук волонтерів та в інших напрямах.