Молодіжний центр «START»

Молодіжний центр «START»

Молодіжний центр «START» є спільним проектом факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини та відділу у справах молоді Уманської міської ради.

Підставою для створення та діяльності Молодіжного Центру «START» є: Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження типових положень про молодіжний центр та про експертну раду при молодіжному центрі».

У своїй діяльності Молодіжний Центр взаємодіє з підприємствами, установами різних форм власності, закладами культури і мистецтва, засобами масової інформації, закладами освіти, освіти здоров’я, соціального захисту та з іншими організаціями та об’єднаннями громадян.

Метою Центру є створення умов для всебічного розвитку і самореалізаціїї молоді в різних сферах суспільного життя, розкриття її потенціалу, захист інтересів та прав, сприяння соціальному становленню й розвитку, професійній орієнтації змістовного дозвілля, підтримці талановитої молоді.

Одними з пріорітетних завдань діяльності Центру є створення умов для творчого розвитку особистості, інтелектуального самовдосконалення молоді; утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей у молоді; пропаганда та формування здорового способу життя; створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді; взаємодія з молодіжними громадськими організаціями; забезпечення розвитку міжнародного молодіжного співробітництва.

Напрями діяльності Молодіжного центру «START»:

  • інформаційно-консультаційний – надання консультативної допомоги молоді, активна співпраця з громадськими та волонтерськими організаціями міста;
  • проектний – підтримка проектів органів студентського самоврядування, забезпечення зайнятості молоді у вільний час, активна взаємодія органів влади та молоді на місцевому рівні шляхом залучення до вироблення стратегій, розробки програм, заходів та проектів; організація та проведення конкурсів, проектів, програм молодіжних організацій, спрямованих на розв’язання проблем молоді;
  • профорієнтаційний – допомога молодим людям у визначенні з майбутнім фахом: профорієнтаційні тренінги;
  • менторський – підтримка та супровід цікавих молодіжних проектів, пошук волонтерів в різноманітних напрямах.

Керівник Молодіжного центру «START» – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи – Левченко Наталія Володимирівна.

 

Активісти Молодіжного центру «START»:

1.Калюженко Аліна

2.Гайдрик Каріна

3.Федоренко Дарина

4.Василенко Христина

5.Компанієць Микола

6.Олійник Яна

7.Хмара Вероніка

8.Чупіна Катерина

Посилання Молодіжного Центру «START» у соціальних мережах: