Моргай Лілія Анатолівна

Google Scholar

Статті

 1. Никифор Григоріїв: людина і педагог, 2018
 2. Періодизація педагогічної та науково-просвітницької діяльності Н.Я. Григоріїва, 2018
 3. Організаційно-педагогічна діяльність Никифора Яковича Григоріїва в еміграції (1920-1953 рр.), 2018
 4. Роль Н. Григоріїва у заснуванні та діяльності українського педагогічного інституту (м. Прага), 2018
 5. Роль педагога Никифора Григоріїва (1883-1953 рр.) у становленні української освіти, 2018
 6.  Н. Я. Григоріїв, еміграція, часопис «Нова Україна», Український Громадський Комітет, Українська Господарська Академія, Український Високий Педагогічний Інститут ім. М. Драгоманова.
 7. Професійно-етична діяльність соціального працівника, 2017
 8. Формування світоглядних переконань та життєвих цінностей Никифора Яковича ГригоріїваПсихолого-педагогічні проблеми сільської школи. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2017. – Вип. 56. – С.
 9. Питання викладання української мови у творчій спадщині Никифора Яковича Григоріїва, 2017
 10. Поняття “нація” у творчості Никифораа Яковича Григоріїва, 2016
 11. Моргай Л.А. // Соціальне виховання у 30–50 рр. хх ст. Актуальні проблеми теорії та практики соціальної роботи: колективна монографія / авт. кол.: І. В. Албул, О. О. Гоменюк, О. Д. Балдинюк та ін. – Умань : ФОП Жовтий, 2015. – С. 173-182..

Тези

 1. Становлення педагога Никифора Григоріїва як особистості, 2018
 2. Бачення викладання рідної історії в педагогічній спадщині Н.Я. Григоріїва, 2018
 3. Проблеми людей похилого віку, 2018
 4. Особливості соціальної роботи з людьми похилого віку за кордоном, 2018
 5. Соціальна робота з людьми похилого віку в Україні, 2018
 6. Дитинство та юність українського педагога Никифора Григоріїва (1883-1953 рр.), 2018
 7. Навчання дітей рідної історії у спадщині Н.Я. Григоріїва, 2018
 8. Спогади як джерело з історії повсякдення освітнього процесу (Никифір Григоріїв), 2017
 9. Діяльність Н. Григоріїва в Українському Вищому Педагогічному Інституті імені М.Драгоманова в Чехії,Н. Я. Григоріїв, українська еміграція, часопис «Нова Україна», Український Громадський Комітет, Українська Господарська Академія, Український Високий Педагогічний Інститут ім. М. Драгоманова., 2017
 10. Моргай Л.А. // Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери : матеріали науково-методичного семінару (Умань, 26 квітня 2016 р.) / [ред. кол. : Коляда Н.М. та ін.]. – Умань: ФОП Жовтий, 2016. – С. 85-88.
 11. Проблеми соціального виховання у творчій спадщині Н.Я. Григоріїва, 2016