Мороз Людмила Іванівна

Мороз Людмила Іванівна

Посада (науковий ступінь, звання, посада)

Професор кафедри психології , доктор психологічних наук

Дисципліни, які викладає (денна та заочна форма навчання)

  • Організація та методика соціально-психологічного тренінгу
  • Психологія творчості
  • Гендерна психологія
  • Основи психогігієни

Сфера наукового дослідження (рік та тема захисту дисертації)

Тема докторської дисертації: “Теоретичні та прикладні засади професійно-психологічного тренінгу працівників органів внутрішніх справ” (19.00.06), 2008 р.

Основні наукові публікації за останні 5 років (монографії, посібники, статті) з активним посиланням на репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Посібники

 Мороз Л.І., Мороз І.В., Литвиненко І.С. та ін. Науково-дослідна робота студентів у вищих навчальних закладах :навч.-метод. посіб.  Миколаїв: Вид-во «Арнекс», 2017. 164с

Статті

Мороз Л. І., Яковенко С. І. Правдивость как черта личности. Теория и практика психотерапии: Исследование. Теория. Практика. Publishing House Studio Génie. Монреаль.Канада, 2016.Том 3. N11. С. 5 -13.

Мороз Л. І., Яковенко С. І. Інститут присяжних в Україні: «за» і «проти»  Причорноморські психологічні студії.  № 2. 2017 с.27-31

Мороз Л.І. , Яковенко С.І. Критичність мислення як чинник зниження рівня тривоги в умовах інформаційно-психологічної . Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спец.науки / – 3(40), 2018. С.33-39.

Мороз Л.І.,  Яковенко С.І. Алгоритм проведення професійно-психологічного тренінгу працівників поліції Л.І.  Теорія і методика виховання:науково-педагогічний вісник. Вип.9. Херсон: ОЛДІ- ПЛЮС, Т.33, 2018.  С. 26-31.

Стажування за останні 5 років

Стажування: Центр підвищення кваліфікації та перепідготовки Національного університет фізичного виховання і спорту України за програмою «Інноваційні та інформаційні технології в системі вищої освіти» 10-26 грудня 2018р. Свідоцтво 12СС 02928433 / 049491-18.

Участь у професійних об`єднаннях за спеціальністю: 

Асоціація психологів вищої школи України

 

Контакти викладача (електрона пошта):

Lm29@ukr.net

Google Scholar