Мета та напрямки міжнародної діяльності факультету

Метою міжнародної діяльності  факультету є всебічне сприяння розвитку та процвітанню університету, підвищення загальноукраїнського та європейського рейтингу Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, його адаптація до європейських і світових стандартів освіти.

Міжнародна діяльність факультету соціальної та психологічної освіти здійснюється згідно Концепції інтернаціоналізації університету (https://cutt.ly/rE9z54n) до 2025 року у зв’язку з інтернаціоналізацією вищої освіти та стратегічною метою якої є його інтеграція у світову та європейську системи освіти, науки та виховання задля якісної підготовки компетентних фахівців:

 • обізнаних із передовими технологіями навчання та роботи;
 • гнучких вимог та потреб ринку праці;
 • готових жити та працювати у полікультурному середовищі;
 • здатних навчатися протягом життя;
 • спроможних працювати якісно, ефективно та результативно.

Головними завданнями міжнародної діяльності факультету є раціональне використання набутого досвіду під час роботи з іноземними партнерами та організаціями; сприяння підвищенню професійного рівня професорсько-викладацького складу та студентів, посиленню матеріально – технічної бази університету, розширенню кругозору та сфери інтересів університетської молоді.

Головні напрями міжнародної діяльності факультету:

 • залучення факультету соціальної та психологічної освіти до участі у міжнародних проектах та програмах;
 • співробітництво з міжнародними освітніми установами та агенціями;
 • навчання іноземних громадян в університеті;
 • організація стажувань, підвищення кваліфікації викладачів та студентів, професійної практики студентів за кордоном;
 • використання міжнародного досвіду в навчально-методичній та культурно-виховній роботі;
 • сприяння науковій співпраці учених університету з іноземними колегами тощо.

Принципами міжнародної діяльності є демократизм, гласність, законність, гуманізм, толерантне ставлення до інших культур та народів.