Проєкти в яких взяв участь факультет

U-Multirank: 2021 World University Rankings

У 2021 році Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини увійшов до престижного міжнародного рейтингу університетів U-Multirank.

U-Multirank є одним з найбільш глобальних рейтингів університетів. Основною метою «U-Multirank» є формування об’єктивного уявлення про різні сфери діяльності вузів. По суті, рейтинг є унікальною базою даних провідних університетів світу. Це дозволяє абітурієнтам, студентам та іншим зацікавленим особам порівнювати університети за різними параметрами. Зокрема, за допомогою інструментарію рейтингової системи можна формувати вибірку навчальних закладів за своїми уподобаннями (країна, працевлаштування випускників, рівень освіти тощо).

Вступ до рейтингу надає університету високу конкурентоспроможність серед інших ВНЗ України а також відкриває можливість активніше залучати іноземних студентів обирати наш університет для вступу. Так само і для наших студентів з’являється більше можливостей до навчання за кордоном. Адміністрація міжнародних рейтингів U-Multirank радо підтримує і надає посильну допомогу в розвитку стратегії інтернаціоналізації, студентських обмінів та міжнародної співпраці.«Student Action: Програма розвитку лідерських компетенцій студентів»

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини завдяки багаторічній співпраці з Британською Радою в Україні став учасником програми «Student Action».

Однією з передумов реалізації реформи вищої освіти в Україні є розвиток лідерського потенціалу студентів та здобуття ними навичок зі створення ініціатив, спрямованих на підвищення ефективності та якості навчального процесу в університетах.

Британська Рада в Україні організувала двомодульну програму розвитку лідерських компетенцій. Програма «Student Action» допомагає учасникам зміцнити власні лідерські навички у реалізації соціальних ініціатив та освоїти інструменти впливу на якість вищої освіти у своєму університеті.Програма “Healthy Challenge”

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини долучився до програми “Healthy Challenge”, що є пілотною програмою, яка реалізується у 2021 році Центром «Розвиток КСВ» та Фондом ООН у галузі народонаселення з метою популяризувати здоровий спосіб життя серед молоді, яка навчається у ЗПТО та ЗВО І-IV рівнів акредитації.

Суть реалізації Програми полягає у проведенні серед закладів освіти змагання із міні-проєктів та активностей на тему здорового способу життя протягом чотирьох тижнів.

Завдання програми “Healthy Challenge”:

  • набуття та засвоєння студентами нових знань про здоровий спосіб життя;
  • виховання культури здорового способу життя, яка включає раціональне харчування, фізичну активність, ментальне та репродуктивне здоров’я;
  • впровадження інноваційних форм організації тематичного дозвілля студентів;
  • створення в закладах освіти руху за здоровий спосіб життя.


Інтернаціоналізація університету в умовах автономії вузу та соціально-політичної нестабільності в Україні

Проєкт «Інтернаціоналізація університету в умовах автономії вузу та соціально-політичної нестабільності в Україні» у співпраці з Британською Радою в Україні (Програма розвитку лідерського потенціалу університетів)

Наш університет визначив інтернаціоналізацію освіти та науки одним із пріоритетів свого розвитку в умовах автономії закладів вищої освіти та соціально-політичних змін в Україні (Концепція інтернаціоналізації уманського державного педагогічного університету за 2020-2025 рр.). Проєкт має на меті оптимізувати міжнародне співробітництво нашого університету завдяки:

  • залученню передових маркетингових технологій;
  • зростанню потенціалу університетської громади;
  • удосконаленню стратегій інтернаціоналізації університету.

Участь у проєкті дасть можливість нашому університету швидко та якісно узгодити систему освіти та науки із міжнародними стандартами, удосконалити принципи інтернаціоналізації закладів вищої освіти. Зокрема, сучасні реалії України вимагають рішучих дій щодо активації міжнародного середовища як в університеті, так і поза його межами. Це дасть можливість примножити освітній та науковий потенціал, завдяки залученню нових партнерств, удосконаленню нової стратегії інтернаціоналізації університету та його вигідному позиціонуванню на міжнародній арені.

Успішна реалізація проєкту базується на системі ефективних заходів, спрямованих на реформування сфери міжнародного співробітництва як на рівні внутрішньої організації університету, так і зовнішніх партнерських зв’язків.