Проєкти в яких взяв участь факультет

U-Multirank: 2021 World University Rankings

У 2021 році Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини увійшов до престижного міжнародного рейтингу університетів U-Multirank.

U-Multirank є одним з найбільш глобальних рейтингів університетів. Основною метою «U-Multirank» є формування об’єктивного уявлення про різні сфери діяльності вузів. По суті, рейтинг є унікальною базою даних провідних університетів світу. Це дозволяє абітурієнтам, студентам та іншим зацікавленим особам порівнювати університети за різними параметрами. Зокрема, за допомогою інструментарію рейтингової системи можна формувати вибірку навчальних закладів за своїми уподобаннями (країна, працевлаштування випускників, рівень освіти тощо).

Вступ до рейтингу надає університету високу конкурентоспроможність серед інших ВНЗ України а також відкриває можливість активніше залучати іноземних студентів обирати наш університет для вступу. Так само і для наших студентів з’являється більше можливостей до навчання за кордоном. Адміністрація міжнародних рейтингів U-Multirank радо підтримує і надає посильну допомогу в розвитку стратегії інтернаціоналізації, студентських обмінів та міжнародної співпраці.

http://surl.li/ensxh


«Student Action: Програма розвитку лідерських компетенцій студентів»

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини завдяки багаторічній співпраці з Британською Радою в Україні став учасником програми «Student Action».

Однією з передумов реалізації реформи вищої освіти в Україні є розвиток лідерського потенціалу студентів та здобуття ними навичок зі створення ініціатив, спрямованих на підвищення ефективності та якості навчального процесу в університетах.

Британська Рада в Україні організувала двомодульну програму розвитку лідерських компетенцій. Програма «Student Action» допомагає учасникам зміцнити власні лідерські навички у реалізації соціальних ініціатив та освоїти інструменти впливу на якість вищої освіти у своєму університеті.

Реалізація проєкту «Student Action: Програма розвитку лідерських компетенцій студентів». Відповідно проект «Академічна доброчесність як складова якості освітнього процесу» отримав фінансову допомогу на реалізацію від Британської Ради у 2020 р. https://cutt.ly/xE9xu0G


Програма “Healthy Challenge”

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини долучився до програми “Healthy Challenge”, що є пілотною програмою, яка реалізується у 2021 році Центром «Розвиток КСВ» та Фондом ООН у галузі народонаселення з метою популяризувати здоровий спосіб життя серед молоді, яка навчається у ЗПТО та ЗВО І-IV рівнів акредитації.

Суть реалізації Програми полягає у проведенні серед закладів освіти змагання із міні-проєктів та активностей на тему здорового способу життя протягом чотирьох тижнів.

Завдання програми “Healthy Challenge”:

  • набуття та засвоєння студентами нових знань про здоровий спосіб життя;
  • виховання культури здорового способу життя, яка включає раціональне харчування, фізичну активність, ментальне та репродуктивне здоров’я;
  • впровадження інноваційних форм організації тематичного дозвілля студентів;
  • створення в закладах освіти руху за здоровий спосіб життя.

Участь у програмі CSR Ukraine,  Healthy Challenge (Експертна організація Центр «Розвиток КСВ» спільно з UNFPA, Фондом в галузі народоноселення обрали ) – отримано міні-грант 15000 грн. 2019 рік.

http://surl.li/cvvep


Інтернаціоналізація університету в умовах автономії вузу та соціально-політичної нестабільності в Україні

Проєкт «Інтернаціоналізація університету в умовах автономії вузу та соціально-політичної нестабільності в Україні» у співпраці з Британською Радою в Україні (Програма розвитку лідерського потенціалу університетів)

Наш університет визначив інтернаціоналізацію освіти та науки одним із пріоритетів свого розвитку в умовах автономії закладів вищої освіти та соціально-політичних змін в Україні (Концепція інтернаціоналізації уманського державного педагогічного університету за 2020-2025 рр.). Проєкт має на меті оптимізувати міжнародне співробітництво нашого університету завдяки:

  • залученню передових маркетингових технологій;
  • зростанню потенціалу університетської громади;
  • удосконаленню стратегій інтернаціоналізації університету.

Участь у проєкті дасть можливість нашому університету швидко та якісно узгодити систему освіти та науки із міжнародними стандартами, удосконалити принципи інтернаціоналізації закладів вищої освіти. Зокрема, сучасні реалії України вимагають рішучих дій щодо активації міжнародного середовища як в університеті, так і поза його межами. Це дасть можливість примножити освітній та науковий потенціал, завдяки залученню нових партнерств, удосконаленню нової стратегії інтернаціоналізації університету та його вигідному позиціонуванню на міжнародній арені.

Успішна реалізація проєкту базується на системі ефективних заходів, спрямованих на реформування сфери міжнародного співробітництва як на рівні внутрішньої організації університету, так і зовнішніх партнерських зв’язків.

http://surl.li/entay


ПРОЄКТ УДПУ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ ВІДІБРАНИЙ УКРАЇНСЬКИМ КУЛЬТУРНИМ ФОНДОМ

Факультет соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини за результатами конкурсного відбору отримав фінансування від Українського культурного фонду (далі – УКФ) на реалізацію проекту «Культурно-рекреаційно-туристична Черкащина: інклюзивно-соціальна 3D-карта».

Проєкт, розроблений у межах науково-дослідної теми «Система соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з особливими потребами засобами інклюзивного туризму» (державний реєстраційний номер: 0119U103978), спрямований на залучення молоді та людей з інвалідністю до активної участі в організації культурного дозвілля та пізнання об’єктів історико-культурної спадщини регіону.

Культурно-рекреаційно-туристична Черкащина: інклюзивно-соціальна 3D-карта – це культурно-туристичний маршрут онлайн, який включатиме демонстрацію культурної спадщини Черкащини, презентуватиме локальне культурне різноманіття регіону: музеї, церкви, парки, заповідники, місця сили тощо.

В умовах становлення та розвитку інклюзивного суспільства проєкт сприятиме забезпеченню рівних можливостей для людей з інвалідністю щодо туристичної діяльності, тим самим дозволить їм отримати статус активних суб’єктів соціокультурної діяльності.

Адже у «Конвенції про права осіб з інвалідністю» зазначено, що особи з інвалідністю мають право на: доступ до творів культури в доступних форматах; доступ до таких місць культурних заходів чи послуг, як театри, музеї, кінотеатри, бібліотеки й туристичні послуги, а також доступ до пам’ятників і об’єктів, що мають національну культурну значущість; можливість розвивати й використовувати свій творчий, художній та інтелектуальний потенціал не тільки для власного блага, а й для збагачення всього суспільства. Відповідно на рівні держави має забезпечуватися доступ до рекреаційних і туристичних об’єктів; до участі в іграх, у проведенні дозвілля та відпочинку й у спортивних заходах, зокрема заходах у рамках шкільної системи; до послуг тих, хто займається організацією дозвілля, туризму, відпочинку та спортивних заходів.

Водночас реалізація проєкту «Культурно-рекреаційно-туристична Черкащина: інклюзивно-соціальна 3D-карта» спрямована на виконання Плану заходів на 2021-2022 роки з реалізації Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні. Метою Стратегії є створення безперешкодного середовища для всіх груп населення, забезпечення рівних можливостей кожній людині реалізовувати свої права, отримувати послуги на рівні з іншими шляхом інтегрування фізичної, інформаційної, цифрової, соціальної та громадянської, економічної та освітньої безбар’єрності до всіх сфер державної політики.

Партнерами проекту є Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради, Асоціація інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму.

Таким чином, проєкт «Культурно-рекреаційно-туристична Черкащина: інклюзивно-соціальна 3D-карта» сприятиме позиціонуванню Черкаської області, як провідного туристичного регіону України. Проєкт дасть можливість задовольнити свої культурні потреби особистості та продемонструвати культурне розмаїття регіону.


ПРОЄКТ «КУЛЬТУРНО-РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНА ЧЕРКАЩИНА: ІНКЛЮЗИВНО-СОЦІАЛЬНА 3D-КАРТА»

Реалізація проєкту «Культурно-рекреаційно-туристична Черкащина: інклюзивно-соціальна 3D-карта» за фінансової підтримки Українського культурного фонду, 2021 р.

http://surl.li/bhkrv


ПРОГРАМА «АКТИВНІ ГРОМАДЯНИ» БРИТАНСЬКОЇ РАДИ

У 2019  р. УДПУ імені Павла Тичини став партнером програми Активні громадяни Британської ради, що спрямований на сприяння міжкультурному діалогу в межах всієї України, побудова відносин між людьми на основі рівних можливостей, поваги до різноманітності, розвитку громади та соціальної активності. Учасник програми – Кравченко О.О., д.пед.н., доц., декан факультету соціальної та психологічної освіти; Чупіна К.О., магістрантка ФСПО.

Березень-травень 2021 р. – перемога за результатами конкурсу проєктів соціальної дії від програми Британської ради «Активні громадяни»: підтримку отримав проєкт «Вчимося разом чути та долати соціальну ізоляцію» та фінансування на його реалізацію.

Локальний тренінг «Активні громадяни» за підтримки Британської ради в Україні (жовтень-листопад 2022 року)

http://surl.li/eismx


МІЖНАРОДНИЙ ХУДОЖНІЙ СИМПОЗІУМ-ПЛЕНЕР ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ «МИСТЕЦТВО БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ»

12-24 серпня 2020 р. в місті Умань під патронатом міського голови реалізовується унікальний проєкт – Міжнародний художній симпозіум-пленер осіб з інвалідністю «Мистецтво без обмежень», як переможець грантової заявки Українського культурного фонду. Заявником є Уманське міське товариство дружби із зарубіжними країнами (голова Кучер Г.М. – заступник міського голови, начальник Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради).

Міжнародний художній симпозіум-пленер осіб з інвалідністю «Мистецтво без обмежень» – це культурний продукт для людей з інвалідністю, який сприяє їх соціальній адаптації, розвитку творчих здібностей та реалізації творчого потенціалу осіб з інвалідністю, а також сприяє професійній комунікації художників-аматорів та професіоналів, незалежно від їхніх фізичних чи психологічних особливостей.

Проєкт забезпечує реалізацію одночасно кількох важливих цілей сталого розвитку ООН, а саме Цілі 4 – забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та заохочення можливостей навчання впродовж усього життя для всіх.

Захід об’єднав художників з інвалідністю з України та закордону, студентську молодь з визнаними майстрами пензлю, народними, заслуженими художниками та дітей з інвалідністю міста Умань та Уманського району.

Партнером реалізації грантової заявки виступає Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (факультет соціальної та психологічної освіти, факультет мистецтв, факультет української філології).

https://cutt.ly/3E9xpPl


ПРОГРАМА ОСОБИСТІСНОГО ТА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ МОЛОДІ «ДЕРЖАВОТВОРЕЦЬ»

Участь у програмі особистісного та професійного розвитку молоді «Державотворець», ініційованого Міністерством молоді та спорту України та Українською академією лідерства у межах проєкту USAID «Підтримка організацій-лідерів у протидій корупції в Україні «ВзаємоДія» (SACCI).

Мета програми – створення системи особистісного та професійного розвитку молоді в Україні віком від 18 до 25 років, розвиток відповідального лідерства та підвищення рівня громадянської активності молоді, 2020 рік. http://surl.li/egygt


ПРОЕКТ  «ПОСИЛЕННЯ ЖІНОЧОГО ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРСТВА У ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ КИЇВСЬКОЇ І ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ»

Участь у проекті «Посилення жіночого політичного лідерства у територіальних громадах Київської і Черкаської областей» у партнерстві з Міжнародним благодійним фондом «Небайдужі», 2020 рік.

http://surl.li/entcg


 

ПРОЕКТ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ ЖІНОК УКРАЇНИ «ДОСТУП ДО ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА ЖІНОК, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВІД НАСИЛЬСТВА»

Участь у проекті Національної Ради Жінок України «Доступ до верховенства права жінок, які постраждали від насильства» в Рівненській, Черкаській та Чернігівській областях за підтримки Посольства Королівства Нідерландів в Україні, 2020 рік.


ПРОЕКТ EUNLOCKING

Участь у проекті EUnlocking з правових ініціатив щодо підтримки соціального підприємництва в Україні в рамках проекту «EU4Youth – розкриття потенціалу молодих соціальних підприємців в Молдові та Україні», за фінансової підтримки Європейського Союзу, 2020-2021 рр.


ПРОЄКТ «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ : ДАНИНА МОДІ ЧИ ЖИТТЄВА НЕОБХІДНІСТЬ»

Проєкт  ««Академічна доброчесність : данина моді чи життєва необхідність» (перемога у конкурсі проєктів, який ініційований Управлінням у справах сім’ї молоді та спорту Черкаської обласної держаної адміністрації, 2022, https://bit.ly/3ro3XlZ


БЛАГОДІЙНИЙ ПРОЄКТ «КОЛО ТУРБОТИ»

Благодійний проєкт «КОЛО ТУРБОТИ», створений за підтримки Дитячого фонду ООН в Україні (UNICEF), під патронатом НДСЛ «ОХМАТДИТ» МОЗ України.

Мета проекту: у співпраці з медичними закладами, соцпрацівниками, психологами та волонтерськими організаціями надавати кваліфіковану безоплатну допомогу сім’ям, дітям віком від 0 до 6 років, що отримали гостру травму у результаті дії різноманітних обставин у ході війни в Україні;


ПРОЄКТ «СПІЛЬНО. ТОЧКИ ЗУСТРІЧІ»

Проєкт «Спільно. Точки зустрічі», який реалізовується за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та у співпраці з Міністерством молоді і спорту України. Проєкт спрямований на підтримку дітей, підлітків та їхніх родин, які через війну були змушені залишити свої домівки.


ПРОЄКТ «ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ МЕТОДИКИ ХІБУКІ-ТЕРАПІЯ У РОБОТІ З ДИТЯЧОЮ ТРАВМОЮ»

Проєкт «Теоретико-методологічне використання терапевтичної методики Хібукі-терапія у роботі з дитячою травмою». Ізраїльсько-український проєкт направлений на допомогу дітям ВПО та особам які мають симптоми ПТСР.

Реалізація проєкту «Кімната терапії іграшкою», постійно діюча кімната до завершення бойових дій, та при виконанні реабілітаційних функцій поствоєного стану.

http://surl.li/eisqm