Навчальна програма «Молодіжний працівник»

21 липня 2018

Україна – молода незалежна держава, яка постійно змінюється, розвивається, рухається вперед. Наша країна є невід’ємною складовою Європи і її стратегічна мета – європейська інтеграція, яка стосується особливо молодіжної сфери. Тому одне із основних завдань цілісної соціальної політики полягає у створенні та забезпеченні реальних умов для всебічного розвитку кожної молодої людини, максимальному її залученні до політичного, соціально-економічного та духовного життя суспільства. Завдання ж педагогічної науки, вищої школи – актуалізація багатоаспектної проблеми молодіжної роботи як нового стратегічного напряму соціальної політики.

Молодіжна політика має сприяти розвитку молоді. Посередником, який допомагає та сприяє вирішенню молодіжних проблем на національному, регіональному та місцевому рівнях, є молодіжний працівник. Молодіжний працівник є своєрідною ланкою між державними структурами, організаціями громадського суспільства і молоддю. Він працює для молоді, разом з молоддю через самоуправління, молодіжні центри, школи, молодіжні об’єднання, табори і т.д.

У 2018 році на факультеті соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини розпочато підготовку молодіжних працівників за освітньо-професійною програмою «Соціальна робота. Молодіжна робота» (освітній ступінь «магістр»). Також створено Молодіжний центр «START», діяльність якого передбачає комплекс взаємопов’язаних завдань і заходів з реалізації державної програми «Молодіжний працівник» в місті Умань, Уманському районі, Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, формування знань і навичок, необхідних для самореалізації молоді.

З метою вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду молодіжної роботи викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, кандидат педагогічних наук, Левченко Наталія Володимирівна взяла участь у роботі базового тренінгу «Молодіжний працівник», що проходив 9-11 липня 2018 р. в м. Черкаси. Тренінг проводився в межах реалізації навчальної програми «Молодіжний працівник», започаткованої у 2014 році Міністерством молоді і спорту України, Державним інститутом сімейної і молодіжної політики та Програмою розвитку ООН в Україні. Ця програма є одним із пріоритетів Державної соціальної цільової Програми «Молодь України 2016-2020» та передбачає три види навчальних тренінгів: базові, спеціалізовані та тренінги для тренерів.

Головна мета програми «Молодіжний працівник» – підвищення рівня знань та кваліфікації молодіжних лідерів та фахівців молодіжної галузі задля ефективної розробки та реалізації молодіжної політики на локальному та регіональному рівнях; надання та поширення інформації про кращі національні та світові практики формування та реалізації молодіжної політики через дослідження, навчання, консультації та проекти й програми, спрямовані на розвиток молоді.

Сучасність висуває ряд вимог щодо підвищення ефективності соціальної роботи з молоддю, серед яких – оновлення змісту підготовки, зосередження уваги на усвідомленні досвіду минулих років; врахування вікових особливостей та прав молодих людей, формування умінь вибору змісту роботи, планування і т.п. Тому на порядку денному – формування справжнього соціально компетентного організатора молодіжної роботи, розробка ефективних моделей та механізмів підготовки кадрів для означеної сфери соціальної роботи з урахуванням адекватних особливостям часу орієнтацій та інтересів молоді, а також соціально-політичної ситуації в країні і світі.