Дисципліни вільного вибору

Інструкція щодо особливостей вибору дисциплін і формування індивідуального навчального плану

Інструкція Word

Дисципліни вільного вибору

1. Молодший бакалавр

1.1 Соціальна робота

(Термін навчання 1 р. 10 м.)

 1. Технології роботи соціального гувернера
 2. Технології соціально-педагогічної роботи
 3. Соціальна робота з різними групами клієнтів
 4. Соціальна робота в інклюзивному середовищі
 5. Соціальна геронтологія
 6. Соціальна робота з жінками
 7. Соціальна політика
 8. Правові основи соціальної роботи
 9. Молодь в сучасній громаді
 10. Соціально-педагогічна робота в установах пенітенціарної системи
 11. Інноваційні моделі надання соціальних послуг
 12. Чинники успішного працевлаштування
 13. Основи соціально-психологічної реабілітації
 14. Соціально-педагогічна робота у сфері дозвілля
 15. Соціальна терапія проблем індивіда та групи
 16. Самовиховання та саморегуляція особистості
 17. Основи консультування
 18. Ведення професійних документів

1.2 Психологія

(Термін навчання 1 р. 10 м.)

 1. Вікова фізіологія і валеологія
 2. Основи анатомії та фізіології нервової діяльності
 3. Основи анатомії та валеології
 4. Охорона праці та БЖД
 5. Основи охорони праці
 6. Охорона праці в галузі
 7. Інклюзивна педагогіка
 8. Інклюзивна освіта
 9. Основи інклюзивної освіти
 10. Українознавство
 11. Регіональне українознавство
 12. Основи українознавство та народознаства
 13. Психологія спорту
 14. Психологія масової свідомості
 15. Психологія реклами
 16. Арт-терапiя
 17. Психосоматика
 18. Медіапсихологія

2. Бакалавр

2.1 Соціальна робота (Соціально-психологічне консультування)

(Термін навчання 3 р. 10 м.)

 1. Експериментальна психологія
 2. Основи психодіагностики
 3. Арт-терапія
 4. Вступ до спеціальності Психологія
 5. Генетична психологія
 6. Етнопсихологія
 7. Історія психології
 8. Конфліктологія
 9. Математичні методи в психології
 10. Медіапсихологія
 11. Методика роботи психолога
 12. Основи психологічного консультування
 13. Основи психотренінгу
 14. Політична психологія
 15. Психодіагностика з практикумом
 16. Психологія Масової Свідомості
 17. Психологія девіантної поведінки
 18. Психологія конфлікту
 19. Психологія особистості
 20. Психологія професійної діяльності
 21. Психологія сім’ї та статі 
 22. Психологія спілкування
 23. Соціальна психологія
 24. Етика та психологія сімейного життя
 25. Самовиховання та саморегуляція особистості
 26. Соціальна геронтологія
 27. Соціально-педагогічна робота у сфері дозвілля

2.2 Соціальна робота (Соціально-психологічне консультування)

(Термін навчання 2 р. 10 м.)

 1. Вступ до спеціальності «Психологія»
 2. Генетична психологія
 3. Диференційна психологія
 4. Експериментальна психологія
 5. Історія психології
 6. Конфліктологія
 7. Математичні методи в психології
 8. Методика роботи психолога
 9. Основи психодіагностики
 10. Основи психологічного консультування
 11. Основи психотренінгу
 12. Патопсихологія
 13. Психодіагностика з практикумом
 14. Психологія девіантної поведінки
 15. Психологія конфлікту
 16. Психологія масової свідомості
 17. Психологія мислення
 18. Психологія особистості
 19. Психологія професійної діяльності
 20. Психологія спілкування
 21. Соціальна психологія
 22. Теорія і практика надання психологічної допомоги 
 23. Психологія сімї та статі

2.3 Психологія

(Термін навчання 3 р. 10 м.)

 1. Генетична психологія
 2. Екологічна психологія
 3. Медіапсихологія
 4. Методика навчання психології
 5. Організаційна психологія
 6. Основи психотренінгу
 7. Порівняльна психологія
 8. Психодрама
 9. Психологічна служба в системі освіти
 10. Психологія інклюзії та спеціальної освіти
 11. Психологія інклюзії
 12. Психологія оцінки персоналу
 13. Психологія праці
 14. Психологія реклами
 15. Психологія творчості
 16. Психологія управління
 17. Юридична психологія

2.4 Психологія

(Термін навчання 2 р. 10 м.)

 1. Генетична психологія
 2. Екологічна психологія
 3. Медична психологія
 4. Медіапсихологія
 5. Методика навчання психології
 6. Організаційна психологія
 7. Політична психологія
 8. Порівняльна психологія
 9. Психологія влади
 10. Психологія діяльності медичного психолога
 11. Психологія інклюзії та спеціальної освіти
 12. Психологія інклюзії
 13. Психологія оцінки персоналу
 14. Психологія праці
 15. Психологія реклами
 16. Психологія реклами
 17. Психологія управління
 18. Юридична психологія

2.5 Соціальне забезпечення

(Термін навчання 3 р. 10 м.)

 1. Психологічні основи управлінського впливу
 2. Психологія конфлікту
 3. Адміністративно-розпорядчі методи менеджменту
 4. Запобігання конфліктів та професійна етика
 5. Інклюзивний туризм
 6. Інноваційні моделі надання соц. послуг
 7. Корпоративна соціальна відповідальність
 8. Людина в сучасному соціумі
 9. Маркетинг соціального забезпечення
 10. Міжнародні гарантії прав людини
 11. Моніторинг і оцінювання соціальних проектів
 12. Самовиховання, саморегуляція особистості
 13. Самоменеджмент ділової карєри
 14. Система управління якістю в соціальному забзпеченні
 15. Соціальна взаємодія та технології інформаційного впливу
 16. Соціальна геронтологія
 17. Соціальна політика зарубіжних країн
 18. Соціологічні аспекти в соціальному забезпеченні
 19. Соц-психологічні аспекти спілкування в професійній діяльності

3. Магістр

3.1 Соціальна робота (Соціально-психологічна реабілітація)

(Термін навчання 1 р. 4 м.)

 1. Соціальна терапія проблем індивіда та групи
 2. Основи соціальної терапії
 3. Психологія особистості
 4. Психологія професійної діяльності
 5. Психолого-педагогічний супровід в умовах інклюзивної освіти
 6. Основи інклюзивної освіти
 7. Соціально-педагогічна робота в умовах пенітенціарної системи
 8. Соціально-педагогічна робота в установах пенітенціарної системи
 9. Інклюзивний туризм
 10. Соціальне проектування
 11. Технології соціально-реабілітаційної роботи в інклюзивному середовищі
 12. Чинники успішного працевлаштування

3.2 Соціальна робота (Молодіжна робота)

(Термін навчання 1 р. 4 м.)

 1. Теорія і практика молодіжної роботи
 2. Соціальна молодіжна політика
 3. Молодіжна політика
 4. Методика організації волонтерського руху
 5. Молодіжна робота у сфері дозвілля та волонтерства
 6. Сучасні практики молодіжної роботи
 7. Молодь в сучасній громаді
 8. Молодіжна робота в громаді
 9. Організація та інфраструктура молодіжної роботи
 10. Менеджмент молодіжної роботи
 11. Тренінгові технології в молодіжній роботі
 12. Соціальне проектування у молодіжній роботі

3.3 Соціальна робота (Управління соціальним закладом)

(Термін навчання 1 р. 4 м.)

 1. Організація діяльності державних і спеціалізованих соціальних служб
 2. Соціологія особистості менеджера соціальної роботи
 3. Супервізія в соціальній сфері
 4. Управління персоналом соціальних служб
 5. Організаційно кадрова робота в соціальній сфері
 6. Управління проєктами
 7. Організація контролю в соціальній сфері
 8. Система тренінгових занять щодо гармонізації особистості
 9. Планування та інновації в соціальному розвитку
 10. Соціально-психологічні проблеми лідерства і керівництва в малих групах
 11. Адміністративно-розпорядчі методи менеджменту
 12. Історія менеджменту

3.4 Соціальна робота

(Термін навчання 1 р. 9 м.)

 1. Організація діяльності державних і спеціалізованих соціальних служб
 2. Соціально-психологічні проблеми лідерства і керівництва в малих групах
 3. Організаційно кадрова робота в соціальній сфері
 4. Управління персоналом соціальних служб
 5. Соціальна робота з різними групами клієнтів
 6. Технології соціально-педагогічної роботи за рубежем
 7. Супервізія в соціальній сфері
 8. Соціалізація особистості менеджера соціальної роботи
 9. Основи психодіагностики
 10. Експериментальна психологія
 11. Технології соціально-педагогічної роботи
 12. Теорія і практика психокорекції
 13. Основи психологічного консультування
 14. Психодіагностика

3.5 Психологія

(Термін навчання 1 р. 4 м.)

 1. Соціальна педагогіка
 2. Соціальний аудит та інспектування
 3. Соціальний менеджмент
 4. Теорія та історія соціального виховання
 5. Технології соціально-педагогічної роботи
 6. Основи соціально-правового захисту особистості
 7. Креативні технології навчання
 8. Технології соціальної роботи за місцем проживання
 9. Актуальні проблеми теорії та практики соціально-педагогічної діяльності
 10. Практикум з соціальної роботи
 11. Соціальна робота з різними групами клієнтів
 12. Методи соціально-виховної роботи
 13. Мистецтво суперечки
 14. Система організації соціальних служб

3.6 Психологія

(Термін навчання 1 р. 9 м.)

 1. Арт-терапія
 2. Вступ до спеціальності
 3. Експериментальна психологія
 4. Етнопсихологія
 5. Історія психології
 6. Конфліктологія
 7. Організація та методика соціально-психологічних тренінгів
 8. Психологічні основи профорієнтації
 9. Психологія девіантної поведінки
 10. Психологія життєвої кризи
 11. Психологія мислення
 12. Психологія особистості
 13. Психологія праці
 14. Психологія спілкування

3.7 Управління закладом освіти

(Термін навчання 1 р. 4 м.)

 1. Філософія та соціологія освіти
 2. Академічна риторика
 3. Ділова іноземна мова
 4. Ділова іноземна мова професійного спілкування
 5. ЦЗ та охорона праці в закладах освіти
 6. Соціальна та екологічна безпека
 7. Педагогічна конфліктологія
 8. Управління людськими ресурсами
 9. Правові та фінансово-економічні аспекти управління закладом освіти
 10. Правові аспекти управління закладом освіти
 11. Документознавство в закладах освіти
 12. Управління і керівництво закладом вищої освіти
 13. Управління розвитком іміджу закладу
 14. Маркетингове управління та маркетингові комунікації в освіті

3.8 Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи) 

(Термін навчання 1 р. 9 м.)

 1. Зарубіжна система вищої освіти
 2. Теорія і практика вищої професійної освіти
 3. Історія освітньо-виховних систем
 4. Дидактичні системи у вищій освіті
 5. Моніторинг якості освіти
 6. Проектування сучасних виховних систем
 7. Управління і керівництво закладом вищої освіти
 8. Зарубіжна вища школа
 9. Педагогічна етика
 10. Соціальна та екологічна безпека діяльності
 11. Педагогічна конфліктологія
 12. Педагогічна діагностика
 13. Педагогічна майстерність викладача
 14. Системний підхід у вищій освіті

4. Освітньо науковий рівень “Доктор філософії”

4.1 Соціальна робота

 1. Актуальні проблеми теорії і практики соціальної роботи вітчизняний та зарубіжний досвід
 2. Методика викладання у вищій школі
 3. Проблеми розвитку соціальної роботи в Україні та зарубіжних країнах
 4. Теоретико-методологічні основи викладання у вищій школі
 5. Теоретико-практичні основи технології соціальної роботи
 6. Технології соціальної роботи в Україні та зарубіжних країнах теорія і практика

4.2 Психологія

 1. Актуальні проблеми теорії та практики психології_вітчизняний і зарубіжний досвід
 2. Історія психологічний вчень
 3. Методика викладання психологічних дисциплін у вищій школі
 4. Методика викладання у вищій школі
 5. Сучасні проблеми психологічної теорії і практики
 6. Теорія і практика надання психологічної допомоги суб’єкту

  4.3 Освітні, педагогічні науки

 1. ІКТ в освіті і науці
 2. Історіографія педагогічних процесів
 3. Історія освітньо-виховних систем для аспірантів
 4. Математичні методи дослідження
 5. Методика викладання у вищій школі
 6. Педагогічна етика
 7. Сучасні тенденції розвитку теорії і методики виховання
 8. Сучасні тенденції розвитку теорії і методики професійної освіти
 9. Теорія і методика виховання у ЗВО