Навчально-технологічна практика на третьому курсі

17 квітня 2019

Практика – обов’язкова складова частина процесу підготовки фахівців

Навчально-технологічна практика є першим виробничим етапом практичної підготовки студентів до професійної діяльності, на якому закладаються основи практичних вмінь і навичок, творчого ставлення до діяльності, відбувається формування професійних якостей особистості майбутнього психолога.

Основною метою практики є закріплення теоретичних знань, набутих в курсах спеціальних предметів психолого-педагогічного циклу; формування психо-діагностичних вмінь та навичок; подальше ознайомлення студентів зі специфікою і напрямками роботи окремих навчально-виховних закладів, де працюють практичні психологи; проведення психолого-педагогічного обстеження і підготовка різноманітних просвітницьких та психо-профілактичних  заходів у закладах проходження практики.

Проходження практики дозволяє студенту не тільки всебічно і глибоко вивчити ту проблемку, над якою він безпосередньо працює, але й озброює його життєво необхідними навичками творчого підходу до розв’язання багатьох інших проблем.


Фото новини: