НАСТАНОВЧА КОНФЕРЕНЦІЯ ДО ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ : ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ (ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІІ КУРСУ)

22 травня 2019

Нещодавно травня 2019 року на факультеті соціальної та психологічної освіти для студентів 23, 24 та 25 груп відбулась настановча конференція щодо проходження ними «Виробничої практики: зі спеціалізації» на базах літніх таборів різного типу (пришкільні спортивно-оздоровчі, санаторні, профільні, табори відпочинку, школи-табори тощо). Зазначимо, що професійна підготовка студентів  у ході практики є складним процесом, який потребує цілеспрямованого керівництва. Ефективною формою організації практики на факультеті є настановча конференція, на якій студенти-практиканти мають можливість ознайомитись з порядком проведення практики, її програмою, отримати індивідуальні завдання, пов’язані з науково-дослідною діяльністю.

Розпочала настановчу конференцію заступник декана з організації практичної підготовки, к. пед. н., доц. кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Роєнко С. О.. яка ознайомила студентів з організаційними питаннями щодо запланованої практики, термінами проходження, а також акцентувала увагу на вимогах щодо оформлення та подання звітної документації.

К.психол.н, доц. кафедри психології Шеленкова Н.Л., як один з керівників практики, ознайомила студентів із завданнями практики, серед яких оволодіння уміннями організовувати і проводити оздоровчу, соціально-виховну, просвітницьку, дозвіллєву діяльність дітей та підлітків, об’єднань, клубів, загонів; поглибити теоретичні знання, отримані із професійно-орієнтованих дисциплін, вчитися застосовувати їх на практиці; здійснювати просвітницьку та профілактичну роботу; оволодіти різними формами та методами індивідуальної та груповї роботи тощо.

Також керівниками було проведено інструктаж  та наголошено на необхідності дотримуватися правил техніки безпеки під час проходження практики.

Бажаємо нашим студентам творчих успіхів та приємних вражень від успішного проходження практики!