Настановча конференція до практики

20 вересня 2019

19 вересня на факультеті соціальної та психологічної освіти відбулася настановча конференція до практики для здобувачів вищої освіти, які здобувають освітній ступінь «магістр».

З особливостями проходження практики на випускному курсі  ознайомила студентів заступник декана з організації практичної підготовки, к. пед. наук, доц. кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Роєнко С. О. Вона акцентувала увагу на тому, що проходження практики відбувається в 2 етапи: 4 тижні в І семестрі та 4 – в другому, та вказала календарні межі проходження практики. Значна увага була приділена висвітленню вимог, що висуваються до оформлення матеріалів практики. Під час конференції студентів також ознайомили з критеріями оцінювання та процедурою захисту практики.

Методисти (к. пед. наук, доц., доц. кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Бондаренко Г. В., к. пед. наук, доц. кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Бойко О. М., к. психол. наук, доц., доц. кафедри психології Данилевич Л. А., к. пед. наук, доц. кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Прищепа С. М.) ознайомили студентів із змістом та завданнями кожного змістового модулю практики.

Керівники практики зазначили, що магістранти зобов’язані вести індивідуальну документацію, яка по завершенню проходження практики подається на перевірку керівнику.


Фото новини: